เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qrs complex แปล

การออกเสียง:
"qrs complex" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กลุ่มคลื่น qrs
 • complex     1) n. ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน 2) adj. ซับซ้อน ชื่อพ้อง:
 • be complex    v. ซับซ้อน [sap søn]
 • to be complex    v. exp. สลับซับซ้อน [sa lap sap søn]
 • กลุ่มคลื่น qrs    qrs complex
 • b complex    วิตามิน บี
 • building complex    คอมเพล็ก
 • castration complex    โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
 • complex analysis    n. exp. การวิเคราะห์เชิงซ้อน [kān wi khrǿ choēng søn]
 • complex carbohydrates    n. exp. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน [khā bō hai dret choēng søn]
 • complex conjugate    สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
 • complex date    มอดูล:complex date
 • complex fraction    n. exp. - เศษซ้อน [sēt søn] - เศษส่วนซ้อน [sēt suan søn]
 • complex function    n. exp. ฟังก์ชันเชิงซ้อน [fang chan choēng søn]
 • complex integration    n. exp. การอินทิเกรตเชิงซ้อน [choēng søn]
 • complex number    n. จำนวนเชิงซ้อน [jam nūan choēng søn]