เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qsl card แปล

การออกเสียง:
"qsl card" การใช้
คำแปลมือถือ
 • บัตรยืนยันการติดต่อ
 • card     1) n. บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน ที่เกี่ยวข้อง:
 • [card game]    n. - อีแก่ [ī kaē] - อีแก่กินน้ำ [ī kaē kin nām]
 • accelerator card    การ์ดเร่งความเร็ว
 • adapter card    การ์ดเชื่อมต่อ
 • apple card    แอปเปิลการ์ด
 • arrival card    n. exp. บัตรขาเข้า [bat khā khao]
 • atm card    การ์ดถอนเงินสด เอทีเอ็ม
 • bank card    ['bæŋk'kɑːd] 1. n. บัตรธนาคาร [bat tha nā khān] 2. n. exp. - บัตรประกันเครดิต [bat pra kan khrē dit] - บัตรเอทีเอ็ม
 • baseball card    การ์ดเบสบอล
 • birthday card    n. exp. การ์ดวันเกิด [kāt wan koēt]
 • boarding card    ['bɔːdɪŋ'kɑːd] n. exp. - บัตรขึ้นเครื่อง [bat kheun khreūang] - บัตรขึ้นเครื่องบิน [bat kheun khreūang bin]
 • borrower’s card    บัตรห้องสมุด บัตรสมาชิกห้องสมุด
 • business card    ['bɪznɪs'kɑːd] n. exp. นามบัตร [nām bat]
 • calling card    n. นามบัตร ชื่อพ้อง: visiting card
 • card board    กระดาษแข็งหรือแผ่นไม้บางๆ