เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qt (software) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • คิวต์
 • qt     abbr. คำย่อของ quart
 • on the qt    อย่างเป็นความลับ
 • qt interval    ระยะ qt
 • software    n. ซอฟต์แวร์
 • long qt syndrome    กลุ่มอาการระยะคิวทียาว
 • ระยะ qt    qt interval
 • wikiproject software|software logo    โครงการวิกิซอฟต์แวร์|ตราสัญลักษณ์ซอฟต์แวร์
 • 1988 software    ซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2531
 • 1991 software    ซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2534
 • 1993 software    ซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2536
 • 1995 software    ซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2538
 • 2003 software    ซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2546
 • 2007 software    ซอฟต์แวร์ที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2550
 • 2009 software    ซอฟต์แวร์ที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2552
 • 2011 software    ซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2554