เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qt แปล

การออกเสียง:
"qt" การใช้
คำแปลมือถือ
 • abbr. คำย่อของ quart
 • on the qt    อย่างเป็นความลับ
 • qt (software)    คิวต์
 • qt interval    ระยะ qt
 • long qt syndrome    กลุ่มอาการระยะคิวทียาว
 • ระยะ qt    qt interval
 • qsl card    บัตรยืนยันการติดต่อ
 • qrs complex    กลุ่มคลื่น qrs
 • qrio    คิวริโอ
 • qri    คิวรี (นักร้อง)
 • qtl    คิวทีแอล ตําแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ
 • qr code    รหัสคิวอาร์
 • qto.    อักษรย่อของ quarto = แปดหน้ายก ขนาดของหน้าหนังสือ
ประโยค
 • สมาชิกทีม QT ในการแข่งขันมาราธอนนานาชาติเซินเจิ้น
  QT Team Members In Shenzhen International Marathon
 • สมาชิกทีม QT ในการแข่งขันมาราธอนนานาชาติเซินเจิ้น
  QT team members in Shenzhen International marathon
 • เราจำเป็นต้องมีบางเวลา QT กัน สองคนห้อยออกมีเบียร์บาง
  We need some QT time together. Two guys hanging out, have some beers.
 • เหล็กกล้าไร้สนิม QT ชนิดสปริงล็อคด้านความปลอดภัยขา R
  QT stainless steel type spring safety locking R pins
 • จากอัตราการไหลผ่าน (qt) รวมถึงอัตราการไหลเกิน (qs), พิเศษ: ± 2%
  From transitional flow-rate (qt) inclusive, to overload flow-rate (qs), exclusive:±2%
 • ซิงค์ไอพอดของคุณ ฟังเพลง ดูวิดีโอต่าง ๆ ได้เลย
  SNES emulator that letsyou record play as QT movies
 • ภาวะความดันโลหิตสูง (เนื่องจากภาวะเสี่ยงต่อการเกิด QT)
  Hypokalemia (due to the risk of prolonged QT interval);
 • บริษัท QT มีประสบการณ์ในการผลิตสกรูมากกว่า 17 ปี
  QT company has over 17 years screws producing experience.
 • สกรู QT ได้รับความนิยมอย่างสูงจากลูกค้าของเรา
  QT screws are highly appreciated by our clients
 • ถุงพลาสติกกว่า 100qt ค่ายเบียร์เย็นกำหนดเองรีไซเคิลทนทาน
  Plastic Liner Over 100qt Camping Beer Cooler Durable Customized Recycling
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5