เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quail before แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • หมดกําลังใจ
  หมดแรง
  หมดกําลัง
 • quail     1) n. นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix 2) vi. เสียขวัญ ที่เกี่ยวข้อง:
 • before     1) prep. ก่อน ชื่อพ้อง: previous to คำตรงข้าม: after 2) conj.
 • quail at    phrase. v. หมดกำลังใจ ที่เกี่ยวข้อง: หมดแรง, หมดกำลัง
 • as before    1. adv. - เช่นเคย [chen khoēi] - ดังเดิม [dang doēm] - ตามเคย [tām khoēi] - ตามเดิม [tām doēm] - เหมือนเดิม [meūoen doēm] - อย่างเก่า [yāng kao] - อย่างเคย [yāng khoēi] 2. X - ดัง
 • be before    1) phrase. v. มาก่อน ชื่อพ้อง: come before 2) phrase. v. ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล) ชื่อพ้อง: come before
 • before that    adv. ก่อนนั้น [køn nan]
 • before then    adv. ก่อนนั้น [køn nan]
 • before this    X - ก่อนนี้ [køn nī] - แต่ก่อนนี้ [taē køn nī]
 • but before that    X แต่ก่อนจากกัน [taē køn jāk kan]
 • bustard quail    นกคุ้ม
 • button quail    นกคุ้ม
 • button-quail    นกคุ้ม
 • common quail    นกกระทา
 • japanese quail    n. exp. นกคุ่มญี่ปุ่น [nok khum Yī pun]
 • king quail    n. exp. นกคุ่มสี [nok khum sī]