เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quail's egg แปล

การออกเสียง:
"quail's egg" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ไข่นกกระทา [khai nok kra thā]
 • egg     1) n. ไข่ 2) sl. คนดำ
 • quail    1) n. นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix 2) vi. เสียขวัญ ที่เกี่ยวข้อง: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก ชื่อพ้อง: tremble
 • quail at    phrase. v. หมดกำลังใจ ที่เกี่ยวข้อง: หมดแรง, หมดกำลัง
 • egg on    phrase. v. กระตุ้น ที่เกี่ยวข้อง: ให้กำลังใจกับ
 • bustard quail    นกคุ้ม
 • button quail    นกคุ้ม
 • button-quail    นกคุ้ม
 • common quail    นกกระทา
 • japanese quail    n. exp. นกคุ่มญี่ปุ่น [nok khum Yī pun]
 • king quail    n. exp. นกคุ่มสี [nok khum sī]
 • quail before    หมดกําลังใจ หมดแรง หมดกําลัง
 • quail brush    ต้นเควลบุช
 • quail bush    ต้นเควลบุช
 • quail eggs    ไข่นกกระทา
 • rain quail    n. exp. นกคุ่มอกดำ [nok khum ok dam]
ประโยค
 • โซบะกับมันแกวขูดและไข่นกกระทา 980円
  Soba with grated yam and quail's egg 980 yen