เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quaintly แปล

สัทอักษรสากล: [ kweintli ]  การออกเสียง:
"quaintly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adv. อย่างฉลาด
  ที่เกี่ยวข้อง: อย่างชาญฉลาด, อย่างชำนาญ
 • quaint    1) adj. ซึ่งมีเสน่ห์แบบโบราณๆ ชื่อพ้อง: archaic, picturesque 2) adj. น่าดึงดูดแบบแปลกๆ ชื่อพ้อง: odd, strange 3) adj. ฉลาด ชื่อพ้อง: wise, skill
 • quails    นกกระทา
 • quaintness    n. ความฉลาด
 • quail's egg    n. exp. ไข่นกกระทา [khai nok kra thā]
 • quake    1) vi. สั่นกลัว ชื่อพ้อง: shock 2) vi. สั่นไหว ที่เกี่ยวข้อง: ไหว, ยวบ ชื่อพ้อง: tremble 3) n. แผ่นดินไหว ชื่อพ้อง: earthquake 4) n. อาการสั่น ที่เกี่ยวข้อง: อาการสั่นกลัวหรือ สั
 • quail eggs    ไข่นกกระทา
 • quake in one’s boots    ตกใจ สะดุ้งตกใจกลัว
 • quail bush    ต้นเควลบุช
 • quake with    phrase. v. เขย่าหรือสั่นอย่างแรง ชื่อพ้อง: quiver with, shake with
ประโยค
 • ก้อนกรวด อย่างที่คุณเรียก ได้คล่องแคล่วนั่นแหละ เราพบลักษณะแบบเดียวกันนั่น ในซากศพ
  The pebbles, as you so quaintly call them, were all found on the same strata as the human remains.
 • บริการแปลภาษาที่ครอบคลุมมากว่า 10 ภาษา ด้วยทีมอาจารย์ และเจ้าของภาษา ที่ผ่านงานแปลมากกว่า 1,000 ชิ้น
  Grand Translation employs more than 10 in-house linguists who can offer high quaintly of translation work.
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in a quaint old-fashioned manner; "the room was quaintly furnished"

 • in a strange but not unpleasant manner; "the old lady expressed herself somewhat quaintly"

 • in a quaint old-fashioned manner; "the room was quaintly furnished"

 • in a strange but not unpleasant manner; "the old lady expressed herself somewhat quaintly"