เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quake with แปล

การออกเสียง:
"quake with" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. เขย่าหรือสั่นอย่างแรง
  ชื่อพ้อง: quiver with, shake with
 • quake     1) vi. สั่นกลัว ชื่อพ้อง: shock 2) vi. สั่นไหว ที่เกี่ยวข้อง:
 • after the quake    อาฟเตอร์เดอะเควก
 • quake in one’s boots    ตกใจ สะดุ้งตกใจกลัว
 • quakebuttock    คนขี้ขลาด
 • quaintness    n. ความฉลาด
 • quaker    n. สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
 • quaintly    adv. อย่างฉลาด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างชาญฉลาด, อย่างชำนาญ
 • quaker gun    ปืนใหญ่จำลอง
 • quaint    1) adj. ซึ่งมีเสน่ห์แบบโบราณๆ ชื่อพ้อง: archaic, picturesque 2) adj. น่าดึงดูดแบบแปลกๆ ชื่อพ้อง: odd, strange 3) adj. ฉลาด ชื่อพ้อง: wise, skill
 • quakerish    adj. ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
ประโยค
 • คนที่กลัวฉัน ก็เพราะว่าฉันมีอำนาจ ทำให้พวกนั่นเกรงกลัว
  People quake with fear because I have the power to make them afraid.
 • มันสำคัญกับนายมากมั้ย? เมื่อเวลาที่คน ต้องสั่นกลัวเมื่อได้ยินชื่อนาย
  Is it so important to you that people quake with fear at the sound of your name?