เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quakebuttock แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • คนขี้ขลาด
  • quake with    phrase. v. เขย่าหรือสั่นอย่างแรง ชื่อพ้อง: quiver with, shake with
  • quake in one’s boots    ตกใจ สะดุ้งตกใจกลัว
  • quaker    n. สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quake    1) vi. สั่นกลัว ชื่อพ้อง: shock 2) vi. สั่นไหว ที่เกี่ยวข้อง: ไหว, ยวบ ชื่อพ้อง: tremble 3) n. แผ่นดินไหว ชื่อพ้อง: earthquake 4) n. อาการสั่น ที่เกี่ยวข้อง: อาการสั่นกลัวหรือ สั
  • quaker gun    ปืนใหญ่จำลอง
  • quaintness    n. ความฉลาด
  • quakerish    adj. ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quaintly    adv. อย่างฉลาด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างชาญฉลาด, อย่างชำนาญ
  • quakerism    n. การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ