เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quaker gun แปล

การออกเสียง:
"quaker gun" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ปืนใหญ่จำลอง
 • quaker     n. สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
 • gun     1) n. ปืน ชื่อพ้อง: firearm, handgun 2) vt. ยิง
 • common quaker    n. exp. ผีเสื้อขอบไร้จุด [phī seūa khøp rai jut]
 • forest quaker    n. exp. ผีเสื้อดำจุดขอบ [phī seūa dam jut khøp]
 • gun for    1) phrase. v. ไล่ยิง ที่เกี่ยวข้อง: ตามฆ่าด้วยปืน 2) phrase. v. มุ่งโจมตี ที่เกี่ยวข้อง: ลงโทษ
 • aim a gun at    v. exp. เล็งปืนใส่ [leng peūn sai]
 • air gun    n. ปืนลม
 • airsoft gun    แอร์ซอฟต์กัน
 • antiaircraft gun    ปืนต่อสู้อากาศยาน
 • assault gun    ปืนไรเฟิลลอบสังหาร
 • automatic gun    ปืนออโตเมติก
 • bb gun    ปืนบีบีกัน
 • big gun    sl. คนสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง: ผู้มีอำนาจ
 • bofors gun    ปืนใหญ่โบฟอร์ส โบฟอร์ส
 • bren gun    ปืนกลเบรน