เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quartile (q) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  ควอร์ไทล์
 • quartile     ควอร์ไทล์
 • on the q.t.    idm. อย่างเงียบๆ ที่เกี่ยวข้อง: อย่างลับๆ
 • quartile deviation    n. exp. - ค่าเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ [khā bīeng bēn] - ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ [suan bīeng bēn bīeng bēn]
 • upper quartile    จำนวนประชากร ประชากร การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง
 • coefficient of quartile deviation    n. exp. สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ [sam pra sit khøng suan bīeng bēn]
 • cite q    มอดูล:cite q
 • coenzyme q    โคเอนไซม์คิว
 • i.q.    ไอคิว
 • john q.    จอห์น คิว ตัดเส้นตายนาทีมรณะ
 • maggie q    แม็คกี้ คิว
 • panasonic q    พานาโซนิค q
 • q (song)    คิว (เพลง)
 • q code    รหัสคิว
 • q fever    ไข้คิว โรคไข้คิว
 • q-tip    n. ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง ชื่อพ้อง: cotton bud