เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

question an accused แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  ซักจำเลย [sak jam loēi]
 • question     1) n. คำถาม ที่เกี่ยวข้อง: ปัญหา, ข้อสงสัย ชื่อพ้อง: enigma,
 • accused     1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted,
 • defend an accused    v. exp. - แก้คดีให้แก่จำเลย [kaē kha dī hai kaē jam loēi] - แก้ต่างให้แก่จำเลย [kaē tāng hai kaē jam loēi]
 • question in an interrogation    v. exp. ข้อซักถาม [khø sak thām]
 • be accused    1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • be accused (with)    v. exp. ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • the accused    จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • be wrongly accused    v. exp. ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • beat up the accused    v. exp. ซ้อมผู้ต้องหา [søm phū tǿng hā]
 • the accused denied everything    n. exp. จำเลยให้การปฏิเสธ [jam loēi hai kān pa ti sēt]
 • [question particle]    part. (interr.) - มั้ย [mai] - ไหม [mai]
 • additional question    n. exp. คำถามพ่วง [kham thām phūang]
 • answer a question    v. exp. ตอบคำถาม [tøp kham thām]