เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

rabbit on แปล

การออกเสียง:
"rabbit on" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
 • rabbit     1) n. กระต่าย ชื่อพ้อง: hare 2) n. ขนกระต่าย 3) n. เนื้อกระต่าย
 • rabbit rabbit rabbit    กระต่าย กระต่าย
 • angora rabbit    n. exp. กระต่ายอังโกรา [kra tāi]
 • brer rabbit    กระต่ายแบร์
 • bunny rabbit    กระต่ายน้อย บันนี่
 • cream the rabbit    ครีม เดอะแรบบิท
 • earless rabbit    n. exp. - กระต่ายไม่มีหู [kra tāi mai mī hū] - กระต่ายไร้หู [kra tāi rai hū]
 • european rabbit    กระต่ายโลกเก่า กระต่ายยุโรป
 • is the order a rabbit?    รับน้องกระต่ายซักแก้วมั้ยคะ?
 • jack rabbit    n. กระต่ายขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีหูและขาหลังยาวมาก ชื่อพ้อง: large hare
 • moon rabbit    กระต่ายจันทร์ (ความเชื่อ)
 • pet rabbit    n. exp. กระต่ายบ้าน [kra tāi bān]
 • polish rabbit    กระต่ายพันธุ์โปลิช
 • rabbit (zodiac)    เถาะ
 • rabbit bandicoot    แบนดิคูตหูกระต่าย
ประโยค
 • เริ่มจากลูบหัว “กระต่ายยูเมมิ” ทางขวาเพื่อรับสติปัญญา
  First rub the head of the "dreaming rabbit" on the right to receive clever wisdom.
 • ไมกี้มักเช็ด อย่างนุ่มนวล ตัวที่มีรูปกระต่ายบนฉลากอะนะ
  Mikey likes the sensitive wipes, the kind with the bunny rabbit on the label.
 • ต่อไปลูบขา “กระต่ายฟูจิมิ” ทางซ้ายเพื่อรับขาที่แข็งแรง
  Next rub the legs of the "Fuji rabbit" on the left to gain strong legs.
 • กล้องที่ซ่อนอยู่บนชายหาด
  Rabbit on the beach
 • การระงับ เปิดใช้งานอีกครั้งหรือยกเลิกบัตรแรบบิทในบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส ของท่าน
  Suspend, Reactivate or Remove a Rabbit on Your Rabbit Rewards Account
 • ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยการแตะแรบบิทที่เครื่องอ่านแรบบิทจนการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
  To make a purchase, just tap your Rabbit on the Rabbit reader until the transaction is completed
 • บนเกาะนี้กระต่ายไม่มีนักล่าและถูกเลี้ยงดูโดยผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ในปี 2013 มีคนบอกว่ามี 700 กระต่ายอยู่บนเกาะ ชนิดของกระต่ายบนเกาะส่วนใหญ่เป็น "กระต่ายยุโรป" ชนิดปุย
  On this island, the bunnies have no predators and are fed by the all the visitors. In 2013, it was said that there were 700 rabbits on the island. The type of rabbit on the island is mainly "European rabbit", the fluffy type.
 • สามารถใช้บัตรแรบบิทเพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งอื่น ๆ หรือใช้ชำระ เงิน ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ให้บริการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท
  You can use your Rabbit on the BTS and other Transit Service Providers for single journeys and for passes. You may also use your Rabbit for purchasing goods and services from our retail Partners Find out more about how and where to use Rabbit Card