เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

racemic acid แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ราซีมิกแอซิด
  กรดราซีมิก
 • acid     1) adj. (คำพูด) ที่แหลมคม ที่เกี่ยวข้อง: (คำพูด) ที่เสียดสี,
 • aberic acid    วิตามินบี 1
 • abscisic acid    เอบีเอ กรดแอบไซสิค
 • acetic acid    n. กรดน้ำส้ม
 • acetoacetic acid    กรดอะซีโตอะซีติค กรดอะซีโตเอซีติก
 • acetylsalicylic acid    กรดอะเซทิลซาลิไซลิค แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้ อะซีทิลซาลิไซลิกแอซิด ยาแอสไพริน แอสไพริน กรดซาลิไซลิค
 • acid anhydrides    แอซิดแอนไฮไดรด์
 • acid bath    (ไฟฟ้า) การแช่น้ำกรด ใช้ในความหมายการทำความสะอาดวัตถุที่เป็นโลหะก่อนที่จะนำไปชุบด้วยไฟฟ้า โดยทั่ว ๆ ไปแล้วเพียงแต่จุ่มลงไป
 • acid cure    (รถยนต์) การซ่อมยางรถต์โดยไม่ต้องใช้ความร้อน ในการนี้ใช้แต่ sulphuric cldoride จะทำให้ยางแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • acid deposition    น้ําฟ้ากรด หมอกผสมควัน หมอกที่มีสภาพเป็นกรด ฝนกรด หมอกกรด การสะสมของกรด
 • acid dissociation    n. exp. การแตกตัวของกรด [kān taēk tūa khøng krot]
 • acid dye    สีเอซิด
 • acid fog    การสะสมของกรด หมอกกรด ฝนกรด หมอกที่มีสภาพเป็นกรด หมอกผสมควัน น้ําฟ้ากรด
 • acid halide    แอซิดเฮไลด์
 • acid head    ผู้เสพแอลเอสดี
ความหมาย
  คำนาม
 • the optically inactive form of tartaric acid that is often found in grape juice