เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

radiant heating แปล

การออกเสียง:
"radiant heating" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การทำความร้อนแบบแผ่รังสี
 • radiant     1) adj. ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี ที่เกี่ยวข้อง:
 • heating     ['hiːtɪŋ] n. exp. การทำความร้อน [kān tham khwām røn]
 • be radiant    สุกปลั่ง อร่าม เฉิดฉัน จํารูญ แวววาว งาม รุ่งเรือง เพริศพริ้ง เฉิดฉิน จัดจ้า จรูญ เฉิดฉาย เปล่งปลั่ง
 • radiant energy    n. พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี
 • radiant flashing    ประกาย
 • radiant flux    ฟลักซ์การแผ่รังสี
 • radiant skinned    นวลละออง นวลหง ผุดผ่อง นวลลออ
 • central heating    n. ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร
 • dielectric heating    การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก
 • heating coil    ขดลวดทวีความร้อนในเครื่องควบคุมน้ำยาของเครื่องทำความเย็น
 • heating equipment    อุปกรณ์ทําความร้อน เครื่องทําความร้อน
 • heating of bearings    การเกิดความร้อนของฝาประกอบเพลา โดยทั่ว ๆ ไปจะเกดจากการหล่อลื่นบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เกิดการสึกกร่อนชึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความฝืดในการเสียดสี
 • heating of dynamos    (ไฟฟ้า) การเกิดความร้อนขึ้น ในเครื่องไดนาโม เกิดได้จาต้นเหตุสามประการคือ
 • heating oil    น้ำมันเชื้อเพลิง
 • heating pad    n. กระเป๋าไฟฟ้า
ความหมาย
  คำนาม
 • heating a building by radiation from panels containing hot water or electrical heaters