เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

rain quail แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  นกคุ่มอกดำ [nok khum ok dam]
 • rain     1) n. ฝน ที่เกี่ยวข้อง: น้ำฝน 2) n. ฤดูฝน ที่เกี่ยวข้อง:
 • quail     1) n. นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix 2) vi. เสียขวัญ ที่เกี่ยวข้อง:
 • quail at    phrase. v. หมดกำลังใจ ที่เกี่ยวข้อง: หมดแรง, หมดกำลัง
 • no rain    n. ฝนแล้ง [fon laēng]
 • rain in    phrase. v. (ฝน) สาด ที่เกี่ยวข้อง: ซึมเข้า, เทเข้า, ไหลเข้า
 • rain on    1) phrase. v. (ฝน) ตกลงบน 2) phrase. v. ทำให้หลั่งไหลลงบน (บางสิ่ง) ชื่อพ้อง: shower on
 • bustard quail    นกคุ้ม
 • button quail    นกคุ้ม
 • button-quail    นกคุ้ม
 • common quail    นกกระทา
 • japanese quail    n. exp. นกคุ่มญี่ปุ่น [nok khum Yī pun]
 • king quail    n. exp. นกคุ่มสี [nok khum sī]
 • quail before    หมดกําลังใจ หมดแรง หมดกําลัง
 • quail brush    ต้นเควลบุช
 • quail bush    ต้นเควลบุช