เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

real zaragoza แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • TM
  เรอัล ซาราโกซ่า
 • real     1) adj. แท้จริง ชื่อพ้อง: genuine, true คำตรงข้าม: fake 2) adj.
 • zaragoza     เมืองซาราโกซา ซาราโกซา
 • university of zaragoza    มหาวิทยาลัยซาราโกซา
 • be real    เท็จจริง แท้ แท้จริง
 • for real    sl. เป็นจริง ที่เกี่ยวข้อง: จริงๆ, แท้จริง
 • is it real?    สืบ ล่า ท้าความจริง
 • not for real    adv. - หลอก ๆ [løk løk] - หลอกๆ [løk løk]
 • heroica puebla de zaragoza    เมืองปิวบลา
 • people from zaragoza    บุคคลจากซาราโกซา
 • puebla de zaragoza    เมืองปิวบลา
 • bead and real    ลวดบัวแบบคลาสสิค พบมากตามเครื่องเรือนในต้นศตวรรษที่ 16 โดยมากเป็นลวดลายกลมสลับกับลายก้นหอย หรือลายสี่เหลี่ยม
 • become real    กลายเป็นจริง เป็นจริง
 • brazilian real    เรียลบราซิล
 • ciudad real    ซิวดัดเรอัล
 • make real    ทําให้เป็นจริง