เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

region แปล

สัทอักษรสากล: [ 'ri:dʒən ]  การออกเสียง
พหูพจน์: regions   
"region" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ขอบเขต
  ที่เกี่ยวข้อง: แถบ, บริเวณ ชื่อพ้อง: area, land
  2) n. ภูมิภาค
  ที่เกี่ยวข้อง: แคว้น ชื่อพ้อง: country, district
 • in the region of    ในดินแดนแห่ง
 • adminstrative region    n. มณฑล [mon thon]
 • adrar region    เขตอาดราร์
 • aegean region    เขตอีเจียน
 • amazonas region    แคว้นอามาโซนัส
 • ancash region    แคว้นอังกัช
 • andean region    เขตแอนเดียน แอนเดียนโซน แอนดีส
 • antarctic region    เขตขั้วโลกใต้ เขตแอนตาร์กติกา แอนตาร์กติกา
 • architecture by region    สถาปัตยกรรมแบ่งตามภูมิภาค
 • arctic region    เขตอาร์กติก อาร์กติก เขตขั้วโลกเหนือ
 • arequipa region    แคว้นอาเรกิปา
 • australian region    เขตออสเตรเลีย
 • autonomous region    n. exp. เขตปกครองตนเอง [khēt pok khrøng ton ēng]
 • ayeyarwady region    เขตอิรวดี; เขตอิระวดี
 • bago region    เขตพะโค
ประโยค
 • ห่านกอล์ฟคลับจากตอนใต้ของขั้วโลกเหนือมีคะแนนนำ
  The golfing goose from the low regions of the Arctic Circle is leading the pack.
 • ถ้าจำนั่นได้ ก็จำนี่ด้วย นั่นเมียผม อย่ารุ่มร่าม
  It's no accident that we haven't seen this species in the region before, because they're not from this region.
 • ถ้าจำนั่นได้ ก็จำนี่ด้วย นั่นเมียผม อย่ารุ่มร่าม
  It's no accident that we haven't seen this species in the region before, because they're not from this region.
 • ในแถบขั้วโลกนี้ สมดุลของธรรมชาติ\ ได้ถูกทำลายแล้ว
  In these polar regions, the balance of nature has already been disrupted.
 • เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเราไม่ได้สนใจใน
  THAT WE THINK IS THE WIMP REGION. Freeman:
 • เรากำลังจะพบสภาพแห้งแล้ง อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
  The region is heading for the worst drought in living memory.
 • ผู้ชายคนนั่นเอามันกลับมา จากที่ที่ไม่มีใครรู้จัก
  A man came back with it from the Unknown Regions.
 • ตอนเด็กๆ พ่อแม่ของฉันเคยพาไป เกาะอินดิสตะวันตก
  Well, as a boy, my parents used to refer to the region as the British West Indies.
 • สป็อคสิ่งนี้ได้เจาะภูมิภาคอุ้งเชิง กรานของคุณ
  Spock, this thing's punctured your iliac region.
 • แต่บางคนที่อยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ ถูกทอดทิ้งไว้
  But some of us here, in this particular region, were left behind.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve; "in the abdominal region"
  ชื่อพ้อง: area,

 • a knowledge domain that you are interested in or are communicating about; "it was a limited realm of discourse"; "here we enter the region of opinion"; "the realm of the occult"
  ชื่อพ้อง: realm,

 • the extended spatial location of something; "the farming regions of France"; "religions in all parts of the world"; "regions of outer space"
  ชื่อพ้อง: part,

 • a large indefinite location on the surface of the Earth; "penguins inhabit the polar regions"

 • the approximate amount of something (usually used prepositionally as in `in the region of''); "it was going to take in the region of two or three months to finish the job"; "the price is in the neighborhood of $100"
  ชื่อพ้อง: neighborhood,