เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

resonance แปล

สัทอักษรสากล: [ 'rezənəns ]  การออกเสียง
"resonance" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ความก้อง
  ชื่อพ้อง: sonority
  2) n. เสียงก้อง
  ที่เกี่ยวข้อง: เสียงสะท้อน, เสียงสะท้อน ชื่อพ้อง: echo, repercussion
 • magnetic resonance    แมกเนติกเรโซแนนซ์
 • nuclear resonance    นิวเคลียร์เรโซแนนซ์
 • orbital resonance    การสั่นพ้องของวงโคจร
 • resonance capacity    ความจุของวงจรกระแสไฟฟ้า ซึ่งพาไปในจังหวะของการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ระดับเดียวกัน
 • sound resonance    n. exp. การสั่นพ้องของเสียง [kān san phøng khøng sīeng]
 • terror in resonance    ความหวาดกลัวในโตเกียว
 • electron paramagnetic resonance    อีเอสอาร์ อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
 • electron spin resonance    อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ อีเอสอาร์
 • electron spin resonance spectroscopy    อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปี อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปคโทรสโคปี อีพีอาร์สเปกโตรเมตรี อีเอสอาร์สเปกโทรสโกปี
 • functional magnetic resonance imaging    เอฟเอ็มอาร์ไอ การสร้างภาพด้วยฟังก์ชันนัลเอ็มอาร์ไอ
 • magnetic resonance imaging    เอ็มอาร์ไอ จินตนาการ การสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • magnetic resonance imaging (mri)    n. exp. การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) [kān sāng phāp dūay]
 • nuclear magnetic resonance    นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
 • nuclear magnetic resonance spectroscopy    เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรส
 • proton magnetic resonance    นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
ประโยค
 • เรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์การบันทึกเครื่องมือ
  Nuclear Magnetic Resonance Logging Tool
 • กฎหมายของการสั่นพ้องการสั่นสะเทือนนี้จะขยายตัว
  the law of resonance, this vibration will expand exponen-
 • การใช้เครื่องวิเคราะห์ควอนตัมเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์
  Usage of quantum magnetic resonance analyzer
 • เครื่องวิเคราะห์สนามแม่เหล็กควอนตัมเรโซแนนซ์ (93)
  Quantum Resonance Magnetic Analyzer (89)
 • เครื่องวิเคราะห์สนามแม่เหล็กควอนตัมเรโซแนนซ์ (93)
  Quantum Resonance Magnetic Analyzer (93)
 • การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กของต่อมไทรอยด์
  Magnetic resonance imaging of the thyroid gland.
 • เครื่องวิเคราะห์สุขภาพควอนตัมเรโซแนนซ์แม่เหล็ก AH-Q10
  Malaysia Version Quantum Magnetic Resonance Health Analyzer AH-Q10
 • การแปลงประสิทธิภาพการทำงานที่จุดความถี่เรโซแนนซ์
  conversion efficiency work at the resonance frequency points.
 • การตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
  Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 • เครื่องวิเคราะห์สนามแม่เหล็กควอนตัมเรโซแนนซ์
  Quantum Resonance Magnetic Analyzer
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the quality imparted to voiced speech sounds by the action of the resonating chambers of the throat and mouth and nasal cavities

 • having the character of a loud deep sound; the quality of being resonant
  ชื่อพ้อง: plangency, reverberance, ringing, sonorousness, sonority, vibrancy,

 • a vibration of large amplitude produced by a relatively small vibration near the same frequency of vibration as the natural frequency of the resonating system

 • an excited state of a stable particle causing a sharp maximum in the probability of absorption of electromagnetic radiation

 • a relationship of mutual understanding or trust and agreement between people
  ชื่อพ้อง: rapport,