เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

retarder แปล

การออกเสียง
"retarder" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
 • retarder (1)    สารหน่วงการก่อตัว : สารผสมคอนกรีตช่วยหน่วงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต
 • retarded    1) adj. ปัญญาอ่อน ที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้ล่าช้า ชื่อพ้อง: developmentally disabled, slow 2) adj. ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า ที่เกี่ยวข้อง: โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน ชื่อพ้อง: backward, dull
 • retardatory    adj. ปัญญาอ่อน ที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้ล่าช้า
 • retardative    adj. ปัญญาอ่อน ที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้ล่าช้า
 • retarding force    แรงหน่วง
 • retardation    1) n. ความปัญญาอ่อน ที่เกี่ยวข้อง: การมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ช้า ชื่อพ้อง: mental retardation, slowness 2) n. สิ่งที่เป็นอุปสรรค ที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ทำให้ล่าช้า, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค ชื
 • retarding the spark    การหน่วงประกายไฟสะป๊าค กล่าวคือการทำให้การจุดประกายที่หัวเทียนเกิดขึ้นหลังจากลูกสูบชักขึ้นไป จนสุดและผ่านไปแล้ว และกำลังจะถูกดึงกลับลงตามจังหวะ
 • retardant    1) n. สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง 2) adj. ซึ่งหน่วงเหนี่ยวไว้ ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้ช้า
 • retch    1) vt. อาเจียน ชื่อพ้อง: vomit 2) vi. คลื่นไส้เหมือนจะอาเจียน ชื่อพ้อง: heave
ประโยค
 • ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
  DESCRIPTION :Surface retarder liquid. Face up application.
 • มีรีทาเดอร์ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของผ้าเบรค
  Optional integral output retarder provides enhanced vehicle braking while reducing brake wear
 • สารผสมหน่วงเวลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Environmentally Friendly Retarder Admixture
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบด
  Cement Efficient Retarder
 • 6 ภาพยนตร์ล่าช้า การชดเชยแสง
  6 Retarder films optical compensation
 • (2) เสียงรบกวนต่ำ: แทร็กเสียงแบบคงที่พิเศษการรวมมอเตอร์เกียร์ตัวหนอนและตัวหน่วง
  (2) Low noise: Special static sound track, integration of motor, worm-gear and retarder.
 • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารละลายซิลิกาที่มีสารชะลอตัวเพื่อการอ้างอิงของคุณ
  Related products of retarder admixture silica fume for your reference.
 • พื้นที่ผิวขนาดใหญ่น้ำหนักเบาทนความร้อนผงคอนกรีตเสริมผงซิลิกาขาย ติดต่อตอนนี้
  Hot Sale high activity environmentally friendly retarder admixture silica fume for cement Contact Now
 • ขายร้อนกิจกรรมสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารชะลอสารเติมแต่งซิลิกาควันสำหรับปูนซีเมนต์
  Hot Sale high activity environmentally friendly retarder admixture silica fume for cement
 • ขายร้อนกิจกรรมสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารชะลอสารเติมแต่งซิลิกาควันสำหรับปูนซีเมนต์ ติดต่อตอนนี้
  Hot Sale high activity environmentally friendly retarder admixture silica fume for cement Contact Now
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2