เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

retry แปล

สัทอักษรสากล: [ ri:'trai ]  การออกเสียง:
อดีตกาลสามัญ: retried   อดีตกาลสมบูรณ์: retried   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: retrying   
"retry" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ˌriː'traɪ]
  1. v.
  ลองใหม่ [løng mai]
  2. v. exp.
  พิจารณาคดีใหม่ [phi jā ra nā kha dī mai]
 • retry interval    ช่วงเวลาทําซ้ํา
 • retrovirus    ['retrəuˌvaɪərəs] X รีโทรไวรัส
 • retroviridae    ไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอที่ทําให้เกิดปุ่มปม
 • retrovir    ซิโดวูดีน
 • retsina    n. ไวน์ขาวหรือแดงจากกรีซ
 • retrovert    เอียงไปข้างหลัง วกกลับ แปลกลับ ถอยกลับไปสู่ หวนรําลึก มองกลับ กลับไปสู่ กลับสู่สภาพเดิม พลิกกลับ หันกลับ
 • rett syndrome    กลุ่มอาการเรตต์
 • retroversion    n. การหันไปด้านหลัง ที่เกี่ยวข้อง: การกระดกกลับ
 • retting    การแช่จนเปื่อย
ประโยค
 • เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  Something bad happened. Please retry later.
 • การขาดมีดทั้งหมดที่คุณมีคุณสามารถลองใหม่ได้
  Missing all knives you have, you can retry.
 • ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ โซนตึกเฮลิกซ์ ชั้น 6
  Error, please retry. Your message has not been sent
 • กรุณากรอกชื่อผู้ใช้ใหม่อีกครั้งค่ะ
  Please retry to enter your User Name.
 • และบริการ ให้เช่า สำหรับไฟสตูดิโอ
  Load MoreLoading fail. Click retry
 • กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายบ้าอะไร
  What the hell is that? We're gonna retry him on sherry miller
 • เกิดความผิดพลาดกรุณาลองอีกครั้ง
  An error has occurred. Please retry later.
 • ต้องการที่จะปรับปรุงการแปลนี้?
  Improve retry attempts for transient errors
 • มาเลฟิเซนต์: นางพญาปีศาจ (2019)
  Demon Lord, Retry! (2019)
 • ละเว้นการเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อความและรีบูต. ลองใหม่อีกครั้งหลังจากรีบูตคำสั่งลบ.
  Ignore the access is denied message and reboot. After rebooting retry the remove command.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำกริยา
 • hear or try a court case anew
  ชื่อพ้อง: rehear,