เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabaton แปล

การออกเสียง
"sabaton" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เกราะป้องกันเท้า
 • sabarmati ashram    คานธีอาศรม
 • sabaoth    กองทัพทหารประจำการที่ถาวร ทัพ กองทัพ พล
 • sabayon    ซาบายอง
 • sabangau national park    อุทยานแห่งชาติซาบาเงา
 • sabba-day    วันเสาร์
 • sabang, aceh    ซาบัง
 • sabbatarian    ผู้รักษาวันธรรมสวนะ
 • saban of baekje    พระเจ้าซาบาน
 • sabbath    n. วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
ความหมาย
  คำนาม
 • armor plate that protects the foot; consists of mail with a solid toe and heel
  ชื่อพ้อง: solleret,