เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabbath bloody sabbath แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ซับบาธบลัดดีซับบาธ
 • sabbath     n. วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
 • bloody     1) adj. กระหายเลือด ชื่อพ้อง: sanguinary 2) adj. เต็มไปด้วยเลือด
 • black sabbath    แบล็กแซ็บบาธ
 • buddhist sabbath    Buddhist Sabbath 1. n. - ธรรมสวนะ [tham ma sa wa na] - อุโบสถ [u bō sot] 2. n. exp. - วันธรรมสวนะ [wan] - วันพระ [Wan Phra]
 • sabbath school    โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์
 • sabbath-day    วันเสาร์
 • witches sabbath    กลุ่มมารร้าย กลุ่มแม่มด
 • black sabbath (album)    แบล็กซับบาธ (อัลบั้ม)
 • black sabbath (song)    แบล็ค ซับบาธ (เพลง)
 • black sabbath albums    อัลบั้มเพลงของแบล็กซับบาธ
 • black sabbath songs    เพลงของแบล็กซับบาธ
 • changes (black sabbath song)    เชนเจส
 • forbidden (black sabbath album)    ฟอร์บิดเดน
 • into the void (black sabbath song)    อินทูเดอะวอยด์
 • paranoid (black sabbath song)    พารานอยด์ (เพลงแบล็กแซ็บบาธ)