เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sacral vertebra แปล

การออกเสียง:
"sacral vertebra" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  กระเบนเหน็บ [kra bēn nep]
 • sacral     เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา เกี่ยวกับศาสนา
 • vertebra     n. กระดูกสันหลัง ชื่อพ้อง: spinal column
 • sacral nerve    ประสาทไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บ
 • atlas vertebra    กระดูกสันหลัง
 • axis vertebra    กระดูกสันหลังข้อที่สอง
 • caudal vertebra    กระดูกก้นกบ
 • cervical vertebra    n. exp. กระดูกก้านคอ
 • coccygeal vertebra    กระดูกก้นกบ
 • dorsal vertebra    กระดูกสันหลังส่วนหน้าอก
 • lumbar vertebra    กระดูกสันหลังส่วนเอว
 • thoracic vertebra    n. exp. กระดูกสันหลังส่วนอก [kra dūk san lang sūan ǿk]
 • vertebra ... (+ nb)    n. exp. กระดูกซี่โครงลำดับที่ ... [kra dūk sī khrōng]
 • sacrament    1) n. พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน ชื่อพ้อง: holy observance, ceremonial 2) n. ขนมปังและเหล้าองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า ชื่อพ้อง: the elements
 • sacra conversazione    ซากรากอนแวร์ซาซีโอเน
 • sacrament of the eucharist    ศีลมหาสนิท
 • sacr    หน้าตัก
ประโยค
 • บริเวณหน้าท้องส่วนบนของช่องทวารหนักขยายออกไปจากด้านหน้าไปยังพื้นที่ดักลาสและเพิ่มขึ้นจากด้านข้างไปจนถึงระดับที่ 3 ของกระดูกสันหลังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทั้งสองใบมีส่วนเชื่อมต่อกับส่วนเริ่มต้นของโครงกระดูก
  The peritoneal cover extends only to the upper-redia section of the rectum, descending in front to the Douglas space and rising from the sides to the level of the III sacral vertebra, where both serous sheets connect to the initial part of the mesentery.
ความหมาย
  คำนาม
 • one of 5 vertebrae in the human spine that fuse in the adult to form the sacrum