เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sacredness แปล

การออกเสียง:
"sacredness" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความเป็นที่สักการะทางศาสนา
  ที่เกี่ยวข้อง: ความศักดิ์สิทธิ์ ชื่อพ้อง: divinity, holiness, sanctity
 • sacredly    อย่างเลื่อมใส
 • sacred-stupa    ธรรมสรีระ เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์
 • sacri monti    ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอิตาลี
 • sacred writings of a religion    pref. คันถ- [khan tha]
 • sacri monti of piedmont and lombardy    ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งปีเยมอนเตและลอมบาร์เดีย; มรดกโลกอิตาลี ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
 • sacred writings    n. คัมภีร์ [kham phī]
 • sacrificable    พอที่จะใช้จ่ายได้
 • sacred writing    วรรณกรรมศาสนา งานเขียนทางด้านศาสนา
 • sacrifical    เกี่ยวกับการเสียสละ
ประโยค
 • เรามีความสัทธา ในความถูกต้องของเหตุผล
  We have faith in the sacredness of our cause.
 • พัฒนาความรู้ความรู้สึกอันไร้ค่าของความงามความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นชีวิตนิรันดร์
  Develop a heartfelt knowing of your infinite worth, beauty, magnificence, and sacredness as an eternal soul
 • สิ่งที่ยังคงรักษาคุณจากไปสำหรับรอยสักนกฮูกของคุณหรือไม่ ความกลัวและความศักดิ์สิทธิ์ที่มันชวนคิดจะเป็นสิ่งที่อาจทำให้ชีวิตของคุณมีชีวิตชีวา ที่มาของภาพ
  What is still keeping you from going for your owl tattoo? The fear and the sacredness that it conjures can be something that may spice your life image source
 • มีช่วงเวลาที่รอยสักได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีมนต์ขลังและถูกนำมาใช้เพื่อพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อและจำนวนมากขึ้น ที่มาของภาพ
  There was a time when tattoos were considered as a magical symbol and has been used to talk about fertility, sacredness, beliefs and lots more. image source
 • ซึ่งในแต่ละวัดและศาลเจ้าจะมีแสตมป์และวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไป ตัวแสตมป์เป็นสีแดง ตัวอักษณเขียนพู่กันเป็นสีดำ เป็นสีที่ตัดกันแล้วดูมีเสน่ห์ทางศิลปะ ทำให้ใครหลายคนเริ่มสะสมโกะชูอิน(御朱印)กันมากขึ้น
  Each temple and shrine will have different stamps and writing methods. The stamps or seals are usually red and the lettering is black. The contrasting colors, beautiful calligraphy and sacredness of these has made them extremely popular. People collect this as a hobby and it has become quite a rage amongst youngsters too.
ความหมาย
  คำนาม
 • the quality of being sacred