เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sacrilege แปล

สัทอักษรสากล: [ 'sækrilidʒ ]  การออกเสียง
"sacrilege" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การลบหลู่ศาสนา
  ที่เกี่ยวข้อง: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชื่อพ้อง: desecration, blasphemy, profanation
 • sacrificially    adv. อย่างเสียสละ
 • sacrificial offering    เครื่องบวงสรวง เครื่องเซ่น ของไหว้ ของเซ่น
 • sacrilegious    adj. ซึ่งมีความผิดฐานล่วงเกิน ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชื่อพ้อง: profane, sinful
 • sacrificial knife    n. ขรรค์
 • sacrilegiousness    n. ความผิดฐานล่วงเกิน
 • sacrificial ceremony    n. - พลี [pha lī] - พลีกรรม [pha lī kam]
 • sacrilegist    n. ผู้ลบหลู่ศาสนา
 • sacrificial    adj. เกี่ยวกับการเสียสละ ที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการบูชายัญ ชื่อพ้อง: atoning, conciliatory
 • sacristan    ผู้ดูแลศาสนวัตถุ
ประโยค
 • นั่นเป็นการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโว้ย
  That'd be sacrilege!
 • ค่ำคืนที่แสนต่ำช้าของแก กำลังจะหมดลง, โรมัน!
  Your nights of sacrilege are numbered, Roman!
 • วัลเดอร์ เฟรย์ลบหลู่ศาสนา อย่างมากวันนั้น
  Walder Frey committed sacrilege that day.
 • การทิ้งขว้างแวมไพร์แรกเกิด คือการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  To throw that away is sacrilege.
 • การละทิ้งสายสัมพันธ์นั้น คือการลบหลู่ความเชื่อของแวมไพร์
  To throw that away is sacrilege.
 • ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อมดชั่ว
  Sacrilege! You wretched wizard.
 • ได้โปรด? พวกมันทำลายพิธีกรรม ฟังฉันสิ
  Please? Sacrilege. Listen to me very
 • นี่มันน่ารังเกียจมาก ลบหลู่กันชัดๆ
  It's despicable. A sacrilege.
 • แต่ลูกไม่สามารถละเมิดพันธสัญญานั้นได้ มันจะเป็นการล่วงเกินสิ่งศักด์สิทธิ์
  You can't break your covenant on a small ... group of savages, it would be sacrilege.
 • บางที อาจเป็นเพราะเจ้า... กับความไม่รอบคอบทั้งหมดของเจ้า หรือเจ้าคิดว่า การลบหลู่เยี่ยงนั้น
  Maybe because even you... with all your indiscretions... even you realized that such sacrilege cannot go unpunished... cannot be allowed to proliferate.
ความหมาย
  คำนาม
 • blasphemous behavior; the act of depriving something of its sacred character; "desecration of the Holy Sabbath"
  ชื่อพ้อง: profanation, desecration, blasphemy,