เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

safety แปล

สัทอักษรสากล: [ 'seifti ]  การออกเสียง
พหูพจน์: safeties   
"safety" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ความปลอดภัย
  ชื่อพ้อง: security, protection
  2) n. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  ที่เกี่ยวข้อง: สถานที่ที่ปลอดภัย ชื่อพ้อง: lock mechanism, safetycatch, safety lock
  3) n. ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
 • for safety    xp เพื่อความปลอดภัย [pheūa khwām pløt phai]
 • aviation safety    n. exp. ความปลอดภัยทางการบิน [khwām pløt phai thāng kān bin ; khwām pløt phai kān bin]
 • biological safety    ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีววิทยา
 • biotechnological safety    ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีววิทยา
 • child safety    ความปลอดภัยเด็ก
 • drug safety    ความปลอดภัยด้านยา
 • factor of safety    อัตราส่วนปลอดภัย
 • factory of safety    อัตรากำหนดที่เผื่อไว้เพื่อความปลอดภัย
 • family safety    ความปลอดภัยของครอบครัว
 • food safety    n. exp. - ความปลอดภัยของอาหาร [khwām pløt phai khøng ā hān] - ความปลอดภัยด้านอาหาร [khwām pløt phai dān ā hān]
 • for safety's sake    xp เพื่อความปลอดภัย [pheūa khwām pløt phai]
 • for your safety    xp เพื่อความปลอดภัย [pheūa khwām pløt phai]
 • hydrogen safety    ความปลอดภัยของไฮโดรเจน
 • internet safety    n. exp. ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต [khwām pløt phai nai kān chai]
 • margin of safety    n. exp. ส่วนเผื่อความปลอดภัย [suan pheūa khwām pløt phai]
ประโยค
 • แม็คกรัฟฟ์ คุณตูบมือปราบ โกลดี้ อินทรีผู้พิทักษ์
  So McGruff the Crime Dog and Goldie the Safety Eagle?
 • ปลอดภัยไว้ก่อนเคส อย่าลืม ปลอดภัยไว้ก่อน คูเปอร์
  Safety first, CASE, remember. Safety first, Cooper.
 • ปลอดภัยไว้ก่อนเคส อย่าลืม ปลอดภัยไว้ก่อน คูเปอร์
  Safety first, CASE, remember. Safety first, Cooper.
 • ผมรู้ว่าเรามีความปลอดภัยของคนนับพันเป็นเดิมพัน
  I know what the safety of a thousand men is worth.
 • อย่าไปใกล้หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
  Don't go near the windows for your own safety.
 • หรือความกล้านั้นไม่สนใจ ต่อความปลอดภัยของตัวเอง
  Or fearless disregard for their own safety.
 • เธอทำไปโดยไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผม ดิกเกิ้ล
  She did it out of concern for my safety, Diggle.
 • เพราะผมไปเข้าห้ามไกไว้ มันจะได้ไม่ลั่นขึ้นมาอีก
  Yeah, because I put the safety back on to make sure it didn't go off again.
 • คุณฝึกความปลอดภัยเพียงใน กรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้น
  You practice safety, just in case something happens.
 • ไม่มีทางรับประกัน ความปลอดภัยของแม่ได้เลยถ้าบอก
  There's no way to guarantee your safety if you do.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • (baseball) the successful act of striking a baseball in such a way that the batter reaches base safely
  ชื่อพ้อง: base hit,

 • a score in American football; a player is tackled behind his own goal line

 • contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or latex that is worn over the penis during intercourse
  ชื่อพ้อง: condom, rubber, safe, prophylactic,

 • a device designed to prevent injury or accidents
  ชื่อพ้อง: guard, safety device,

 • a safe place; "He ran to safety"
  ชื่อพ้อง: refuge,

 • the state of being certain that adverse effects will not be caused by some agent under defined conditions; "insure the safety of the children"; "the reciprocal of safety is risk"