เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

salt แปล

สัทอักษรสากล: [ sɔ:lt ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: salted   อดีตกาลสมบูรณ์: salted   พหูพจน์: salts   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: salting   
"salt" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) sl. ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา)
  ชื่อพ้อง: sort
  2) n. เกลือแกง
  ที่เกี่ยวข้อง: เกลือ ชื่อพ้อง: sodium chloride, condiment, common salt
  3) vt. เติมเกลือ
  ที่เกี่ยวข้อง: โรยเกลือ
  4) adj. ซึ่งมีเกลือผสม
  ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีรสเค็ม ชื่อพ้อง: salted, brined, saline, briny
 • salt with    1) phrase. v. เติมเกลือ 2) phrase. v. โรยเกลือ ที่เกี่ยวข้อง: โปรยเกลือ 3) phrase. v. ชูรสด้วยการเติม (บางสิ่ง) ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีชีวิตชีวา
 • salt found in salt-licks    เกลือบก เกลือสินเธาว์
 • acid salt    n. เกลือกรด [kleūa krot]
 • alkali salt    n. - เกลือด่าง [kleūa dāng] - เกลือเบสิก [kleūa]
 • alkaline salt    n. exp. ด่าง [dāng]
 • basic salt    1. n. - เกลือด่าง [kleūa dāng] - เกลือเบสิก [kleūa] 2. n. exp. ด่าง [dāng]
 • bile salt    เกลือน้ำดี
 • celery salt    เกลือคึ่นฉ่าย
 • common salt    n. เกลือแกง [kleūa kaēng]
 • crude salt    n. exp. เกลือหยาบ [kleūa yāp]
 • dibasic salt    เกลือไดเบสิก
 • double salt    เกลือสองเชิง
 • epsom salt    (เคมี) (เรียกกันอีกชื่อว่า magnesium sulphate) ดีเกลือ ใช้ทางยาเป็นยาถ่าย ในทางอุตสาหกรรมใช้ฟอกผ้าฝ้ายและอื่น ๆ ฯลฯ
 • garlic salt    เกลือกระเทียม
 • glauber’s salt    เกลือของกลอเบอร์
ประโยค
 • เขาต้องการผู้หญิงบางคน คนบางคนและบางเกลืออาบน้ำ.
  He wanted some girls, some guys and some bath salts.
 • และเขียนว่าเขาจะไป ที่โรงงานเกลือธารสนาพรุ่งนี้
  Then he says flatly that he will lead a raid tomorrow on the Dharasana Salt Works.
 • ได้โปรดที่ผมอยากได้คือ เข็ม เกลือ น้ำตาล น้ำ 2-3 ขวด
  Please, all I need is a marinade needle, some salt, some sugar, couple bottles of water.
 • โอ้ อย่างแรกคุณช่วยหยิบเกลือ ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
  Oh, will you get me some salt first?
 • แต่ว่า มีอีกไฟลท์ เป็นแบบ 5ชั่วโมงถึงซอลท์เลคเลย
  Hey... if it's any help... there's a five hour lay-over in Salt Lake.
 • ผมกลัวว่า สิ่งที่แลมบ์ทำกับซอลท์เป็นแค่การซ้อม
  Because I fear Lamb's procedure on Salt was merely a rehearsal.
 • ฉันว่าจะพาสาวคนนี้ทัวร์ เหมืองเกลือเราสักหน่อย
  Thought I'd give the little woman a tour of the old salt mines. Heh.
 • ที่มีน้ำ แป้ง เกลือ และยีสต์ จะถูกผสมเข้าด้วยกัน
  Where the water, flour, salt, fat and yeast are all mixed. Oh!
 • อาจจะถูกผสมกับพวกเกลือที่เป็นสารกัมมันตภาพรังสี
  Could've been laced with radioactive salts of some kind.
 • เสียใจด้วย แคมเปอร์ส จะมีก็เมือง ซอลทเลค ที่ผ่านมา
  Sorry, campers. Smoked the last of it back in Salt Lake.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • (of speech) painful or bitter; "salt scorn"- Shakespeare; "a salt apology"

 • คำกริยา
 • preserve with salt; "people used to salt meats on ships"

 • add zest or liveliness to; "She salts her lectures with jokes"

 • sprinkle as if with salt; "the rebels had salted the fields with mines and traps"

 • add salt to

 • คำนาม
 • the taste experience when common salt is taken into the mouth
  ชื่อพ้อง: saltiness, salinity,

 • white crystalline form of especially sodium chloride used to season and preserve food
  ชื่อพ้อง: table salt, common salt,

 • a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal (or a radical that acts like a metal)