เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

scale to แปล

การออกเสียง:
"scale to" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. ขึ้นอยู่กับ
  ที่เกี่ยวข้อง: แปรตาม
 • scale     1) n. ตราชั่ง ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องชั่ง ชื่อพ้อง: balance, scale
 • absolute scale    องศาเคลวิน องศาสัมบูรณ์
 • baby scale    n. exp. เครื่องชั่งน้ำหนักทารก [khreūang chang nām nak thā rok]
 • balance scale    ตราชั่ง
 • be on a grand scale    เป็นการใหญ่
 • beam scale    เครื่องชั่งแบบตาเต็ง
 • beaufort scale    ['bəʊfət] n. exp. - มาตราโบฟอร์ต [māt trā] - มาตราลมโบฟอร์ต [māt trā] - สเกลโบฟอร์ต
 • binary scale    n. exp. มาตราฐานสอง [māt trā thān søng]
 • boiler scale    ตะกอนแข็งที่มักจะขึ้นในหม้อน้ำที่ใช้กำลังไอน้ำ ซึ่งมักจะได้แก่ carionatc และ sulphate ของ culium และ magncsium รวมทั้งวัตถุแขวนตะกอนอื่นอีก
 • boume scale    เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะในวัตถุเหลว โดยเฉพาะในการผลิตน้ำมีนปิโตรเลียม
 • brinell scale    การวัดความแข็งบริเนลล์
 • brix scale    องศาบริกซ์
 • celsius scale    องศาเซลเซียส
 • centigrade scale    อันดับอุณหภูมิของปรอทวัดความร้อนแบบ เซนติเกรด ซึ่งมีอันดับอุณหภูมิต่ำสุด 0 ดีกรี และอันดับสูงถึงจุดน้ำเดือด 100 ดีกรี
 • chromatic scale    โครมาติกสเกล
ประโยค
 • 10 แปลงขนาดให้เป็นแบบตั้งโปรแกรมโดยใช้ชุดเกรดสูง
  10 Convert scale to programmable with up grade kits
 • สายสัญญาณจากมาตรวัดไปยังตัวบ่งชี้ความยาว 5 เมตร
  Cable from the scale to the indicator 5 meters length
 • โซลูชันคลาวด์ที่สามารถขยายไปสู่องค์กรทั้งหมด
  A cloud solution that can scale to the whole organization.
 • ปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
  Production scale to match customer
 • 2 X 2m 500kg เครื่องชั่งสำหรับปศุสัตว์ 1t 2t 3t เครื่องปศุสัตว์แบบพกพาสำหรับโค
  2x2m 500kg 1t 2t 3t weighing pig cow sheep electronic scale to weigh cattle
 • ปรับตามความต้องการเฉพาะของคุณด้วยตัวเลือกเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์
  Scale to meet your specific needs, with desktop and server-based options available
 • ฉันจะตั้งหน่วยไว้เป็นเดกะกรัมนะ
  I set the scale to decagrams, though.
 • เราสามารถผลิตได้ทุกอย่าง ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กจนถึงสินค้าขนาดใหญ่
  We can manufacture everything from small scale to large scale products
 • ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักในการควบคุมปริมาณ อาหารเสริมตัวนี้มีทั้งเมล็ด
  Use a scale to control the dosage. This supplement provides the whole seed.
 • เพื่อที่จะได้เห็นมัน เราจะต้องลงลง ไปมีขนาดเล็กมาก ให้อยู่ในระดับเซลล์
  In order to see it, we'll need to descend down to a much smaller scale to the cellular level so that we can explore the bear's reproductive system.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4