เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

shogunate แปล

การออกเสียง
"shogunate" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ลัทธิสตาลิน
  การปกครองแบบเผด็จการ
  การปกครอบแบบเผด็จการ
 • ashikaga shogunate    รัฐบาลโชกุนอาชิกางะ
 • kamakura shogunate    รัฐบาลโชกุนคามากูระ
 • tokugawa shogunate    รัฐบาลเอโดะ
 • shogun    n. โชกุน ที่เกี่ยวข้อง: ผู้นำทางทหารของประเทศญี่ปุ่นในช่วงระหว่างปี ค.ศ 1192-1867
 • shogo taniguchi    โชโกะ ทานิกูจิ
 • shohei imamura    โชเฮย์ อิมามูระ
 • shogi variants    สายพันธุ์หมากรุกญี่ปุ่น
 • shohreh aghdashloo    โชฮ์เร ออฆดอชลู
 • shogi players by nationality    นักหมากรุกญี่ปุ่นแบ่งตามสัญชาติ
 • shoichi funaki    โชอิจิ ฟูนากิ
 • shogi players    นักหมากรุกญี่ปุ่น
 • shoichi hirose    โชะอิชิ ฮิโระเซะ
ประโยค
 • วัดมิซุซาวะและโชกุนโทกุงาวะเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
  How were Mizusawa Kannon Temple and the Tokugawa shogunate related?
 • อาวุธเหล่านี้เข้ามาในโทสะเพื่อใช้ล้มล้างโชกุนใช่ไหม ?
  These are the weapons being poured into Tosa to overthrow the Shogunate, aren't they?
 • อาจารย์คัตสี,สถานการณ์ของท่านโชกุนเป็นอย่างไรบ้างครับ?
  Katsu-sensei. What condition is the Shogunate in right now?
 • ซัทสึมะกับโจชูได้รับพระราชาณุญาติเพื่อให้ล้มล้างโชกุน
  Satsuma 'n Choshu'll get their Imperial Sanction ta overthrow da Shogunate anyways.
 • คุณไม่รู้ว่าอะไรจากเกิดกับตระกูลโชกุน
  You don't know what will happen to the Shogunate from here on.
 • 1867 คืนอำนาจการปกครองประเทศคืนแก่จักรพรรดิ รัฐบาลบากุฟุล่มสลาย
  1867 The return of political power to the Emperor, ending the Tokugawa Shogunate
 • เราโทสะจะไม่อยู่ข้างโชกุนอีกต่อไป
  Tosa's no longer a supporter of the Shogunate.
 • กบฏซากาโมโตะคิดอ่านจะล้มระบบโชกุน
  The rebel Sakamoto is plotting the overthrow of the Shogunate even now!
 • แม้ผมจะรู้จุดจบของตระกูลโชกุล โทกุกาว่า โทกุกาว่า โยชิโนบุ โชกุนคนที่ 15
  "Even I knew he would be the final Shogun of the Tokugawa Shogunate."
 • จากก้นบึ้งของหัวใจเธอ..
  Da Yodo officials don't want ta join' da overthrow of da Shogunate group.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4
ความหมาย