เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

shone แปล

สัทอักษรสากล: [ ʃɔn ]  การออกเสียง
"shone" การใช้
คำแปลมือถือ
  • vt. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shine
  • shonan monorail    โชนันโมโนเรล
  • shonan junai gumi    คู่คนลุยเลอะ
  • shonentai    โชเนนไต (วงดนตรีญี่ปุ่น)
  • shonan bellmare    โชนัน เบลมาเร
  • shonichi    โชนิจิ
  • shona    ชาวโชนา โชนา ภาษาโชนา
  • shonky    คุณภาพเลว ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี
  • shomiz    โชมิซ
  • shoo    1) int. คำอุทานเพื่อขับไล่หรือตะเพิด ที่เกี่ยวข้อง: ชู่ 2) vi. ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่ 3) vt. ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่