เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

shopping mall แปล

การออกเสียง:
"shopping mall" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ศูนย์การค้า
  ที่เกี่ยวข้อง: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
 • shopping     ['ʃɔpɪŋ] 1. n. - ช็อปปิ้ง - ช้อปปิ้ง 2. n. exp. การซื้อของ [kān
 • mall     1) n. ทางเดินเท้า ชื่อพ้อง: lane, walk, road 2) n. ห้างสรรพสินค้า
 • infobox shopping mall    กล่องข้อมูล ห้างสรรพสินค้า
 • alphen aan den rijn shopping mall shooting    เหตุยิงกันในห้างสรรพสินค้าในอัลเฟินอานเดินไรน์
 • the mall    TM - เดอะ มอลล์ - เดอะมอลล์
 • electronic mall    ศูนย์การค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • pall mall    ถนนพอลมอล
 • pall-mall    ทางวิ่งดังกล่าว เกมตีลูกไม้เข้าห่วงเล็กที่ปลายทางวิ่ง พอล-มอล
 • the mall group    กลุ่มเดอะมอลล์
 • the mall, london    เดอะมอลล์ (ถนน)
 • do shopping    v. จ่ายตลาด [jāi ta lāt]
 • do the shopping    v. exp. - จ่ายกับข้าว [jāi kap khāo] - ซื้อของ [seū khøng]
 • go shopping    1. v. จับจ่าย [jap jāi] 2. v. exp. - จ่ายของ [jāi khøng] - ซื้อของ [seū khøng] - ไปช็อปปิ้ง [pai] - ไปซื้อของ [pai seū khøng]
 • online shopping    การซื้อของออนไลน์
 • shopping arcade    n. ศูนย์การค้า ที่เกี่ยวข้อง: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
ความหมาย
  คำนาม
 • mercantile establishment consisting of a carefully landscaped complex of shops representing leading merchandisers; usually includes restaurants and a convenient parking area; a modern version of the traditional marketplace; "a good plaza should have a movie house"; "they spent their weekends at the local malls"
  ชื่อพ้อง: plaza, mall, center, shopping center, shopping centre,