เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

shopping plaza แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ห้างสรรพสินค้า
 • shopping     ['ʃɔpɪŋ] 1. n. - ช็อปปิ้ง - ช้อปปิ้ง 2. n. exp. การซื้อของ [kān
 • plaza     n. ลานกว้างสาธารณะ ที่เกี่ยวข้อง: ตลาดนัด ชื่อพ้อง: square, public
 • central plaza    เซ็นทรัลพลาซา
 • citic plaza    ซิติคพลาซา
 • equestrian plaza    n. prop. ลานพระบรมรูปทรงม้า
 • pantip plaza    TM - พันทิปพลาซ่า - พันธุ์ทิพย์ - พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
 • plaza accord    ข้อตกลงพลาซา
 • royal plaza    n. prop. - ลานพระราชวังดุสิต [Lān Phra rāt cha wang Du sit] - สนามหลวง [Sa nām Lūang]
 • surin plaza    TM สุรินทร์พลาซ่า
 • the royal plaza    ลานพระราชวังดุสิต
 • toll plaza    ด่านเก็บค่าผ่านทาง
 • do shopping    v. จ่ายตลาด [jāi ta lāt]
 • do the shopping    v. exp. - จ่ายกับข้าว [jāi kap khāo] - ซื้อของ [seū khøng]
 • go shopping    1. v. จับจ่าย [jap jāi] 2. v. exp. - จ่ายของ [jāi khøng] - ซื้อของ [seū khøng] - ไปช็อปปิ้ง [pai] - ไปซื้อของ [pai seū khøng]
 • online shopping    การซื้อของออนไลน์