เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

soft-headed แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เซ่อ
  โง่
  ไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง
  เง่า
 • headed    1) adj. ซึ่งกลายเป็นหัว เช่น กะหล่ำปลี 2) adj. ซึ่งมีหัวเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีหัวข้อ, ซึ่งมีส่วนหัว
 • be soft    1. v. - น่วม [nūam] - หยุ่น [yun] 2. v. exp. เปื่อยยุ่ย [peūay]
 • not soft    adj. กระด้าง [kra dāng]
 • soft    1) adj. อ่อนโยน ที่เกี่ยวข้อง: นุ่มนวล, แผ่วเบา ชื่อพ้อง: adjustable, adaptable, weak คำตรงข้าม: stubborn 2) adj. อ่อนนุ่ม ที่เกี่ยวข้อง: นุ่ม, อ่อนๆ, นิ่ม ชื่อพ้อง: smooth, silky, delicat
 • bald-headed    ล้าน โล้น หัวโกร๋น เลี่ยน กล้อน หัวล้าน หัวโล้น ซึ่งมีศีรษะล้าน
 • be clear-headed    สมองใส หัวใส
 • be hot-headed    มุทะลุ หลบลง หุบลง บุ่มบ่ามมุทะลุ ตูบ
 • be muddle-headed    ป้ําๆ เป๋อๆ เลอะเทอะ กะป้ํากะเป๋อ หลงๆ ลืมๆ ป้ําเป๋อ หลงลืม
 • be pig-headed    ดึงดัน ตะบัน ดื้อดึง
 • big-headed    adj. ซึ่งหัวสูง
 • broad-headed    ที่มีศีรษะสั้น ที่มีศีรษะกลม
 • bullet-headed    ที่มีศีรษะแบบลูกปืน
 • clear-headed    หัวใส สมองใส
 • cool-headed    [ˌkuːl'hedɪd] adj. ใจเย็น [jai yen]
 • empty-headed    adj. โง่เง่า ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีความรู้ ชื่อพ้อง: brainless, silly, unintelligent