เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

something decorated แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • สิ่งปรุงแต่ง
  สิ่งเสริมแต่ง
 • something     1) pron. บางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: บางจำนวน ชื่อพ้อง: event, portion,
 • decorated     ['dek(ə)reɪtɪd] adj. - ขจิต [kha jit] - ตกแต่ง [tok taeng] -
 • be decorated    v. ทรงเครื่อง [song khreūang]
 • decorated (with)    adj. ประดับประดา [pra dap pra dā]
 • attractive decorated    อลงการ
 • attractively decorated    adj. - อลงการ [a long kān] - อลังการ [a lang kān]
 • be attractive decorated    อลงการ
 • be attractively decorated    อลังการ
 • fully decorated    adj. เต็มยศ [tem yot]
 • be decorated as a trained pilot    v. exp. ติดปีก [tit pīk]
 • be decorated with mother-of-pearl inlay    v. exp. ตกแต่งด้วยลายประดับมุก [pra dap muk]
 • crossed and decorated gable finials    n. - กะแล [ka laē] - (reg.) กาแล [kā laē] - (reg.) แกแล [kaē laē]
 • there is something    มีอะไร
 • a little something    n. exp. - ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ [khøng khwan lek lek nøi nøi] - ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ [khøng khwan lek lek nøi nøi] - ของขวัญเล็กๆน้อยๆ [khøng khwan lek lek nøi nøi]
 • abc of something    idm. หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูลพื้นฐานของบางสิ่ง