เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

somnolent แปล

สัทอักษรสากล: [ 'sɔmnələnt ]  การออกเสียง
"somnolent" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ง่วงนอน
  ที่เกี่ยวข้อง: อยากจะนอน ชื่อพ้อง: sleepy, drowsy, slumberous คำตรงข้าม: wakeful
 • be somnolent    1. v. - ง่วง [ngūang] - งัวเงีย [ngūa ngīa] 2. v. exp. ง่วงนอน [ngūang nøn]
 • somnolence    ความง่วง
 • somniosidae    วงศ์ปลาฉลามสลีปเปอร์
 • somnolently    อย่างงัวเงีย
 • somniloquy    การละเมอพูด
 • somnolescent    ครึ่งหลับครึ่งตื่น เซื่องซึม ม่อยหลับ ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน ง่วง เคลิ้ม สัปหงก
 • somniloquist    คนพูดละเมอ คนที่ละเมอพูด ผู้พูดละเมอ
 • somnolism    การทำให้หลงเสน่ห์ การทำให้จับใจ การทำให้งง
 • somniloquism    การละเมอพูด
 • somphong's puffer    ปลาปักเป้าสมพงษ์
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • inclined to or marked by drowsiness; "slumberous (or slumbrous) eyes"; "`slumbery'' is archaic"; "the sound had a somnolent effect"
  ชื่อพ้อง: slumberous, slumbery, slumbrous,