เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

spiry แปล

การออกเสียง
"spiry" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. เป็นรูปยอดเจดีย์
  ที่เกี่ยวข้อง: เป็นหนาม ชื่อพ้อง: towering
  2) adj. เป็นรูปก้นหอย
  ที่เกี่ยวข้อง: เป็นขด ชื่อพ้อง: coiled, curled
 • spirulina sp.    n. exp. สาหร่ายเกลียวทอง [sā rāi klīo thøng]
 • spirulina platensis    n. สไปรูลินา
 • spissitude    ความแน่น ความทึบ มวลต่อหน่วยปริมาตร ความหนาแน่น
 • spirulina (dietary supplement)    สไปรูลินา (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
 • spit    1) vi. บ้วนน้ำลาย ที่เกี่ยวข้อง: ถ่มน้ำลาย ชื่อพ้อง: splutter, sputter, yap 2) vt. บ้วนน้ำลาย ที่เกี่ยวข้อง: ถ่มน้ำลาย ชื่อพ้อง: splutter, sputter, yap 3) vi. ถ่มน้ำลาย ที่เกี่ยวข้อง:
 • spirulina    [ˌspɪrʊ'lʌɪnə ˌspʌɪrʊ] n. สไปรูลินา
 • spit (landform)    สันดอนจะงอย
 • spirulidae    วงศ์สปิรูลิแด
 • spit and polish    v. exp. ทำให้สะอาดเอี่ยมอ่อง [tham hai sa āt īem]