เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

spontaneous abortion แปล

การออกเสียง:
"spontaneous abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การแท้งเอง
 • spontaneous     adj. ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้อง: เป็นไปเอง, ซึ่งเกิดขึ้นเอง,
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • spontaneous combustion    การจัดระเบิดเผาไหม้ซึ่งเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากความร้อนในตัวเอง
 • spontaneous fission    ฟิชชันเกิดเอง
 • spontaneous generation    การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต การเกิดขึ้นเอง สปอนเทเนียสเจเนอเรชัน ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 • spontaneous hybridization    การผสมพันธุ์ทางธรรมชาติ การผสมพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
 • spontaneous polyploidization    การเกิดโพลีพลอยด์ตามสภาพธรรมชาติ โพลีพลอยดี อัลโลพลอยดี
 • spontaneous protest    n. exp. ออร์แกนิกม็อบ [mǿp]
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
ประโยค
 • หากมีระดับสูงจะทำให้ เกิดการแท้งได้่อีกบ่อยๆ
  High levels could lead to a spontaneous abortion.
 • การแท้งโดยธรรมชาติ (604-1)
  spontaneous abortion (604-1)
 • นอกจากนี้สตรีมีครรภ์ที่ทานยานี้มีความเสี่ยงสูงต่อการแท้งบุตรหรือการคลอดก่อนกำหนด
  Also, a pregnant woman who takes this medication is at high risk of spontaneous abortion or premature birth.
 • คนทำแท้ง คือบุคคลที่ประกอบการทำแท้ง ในภาษาพูดประจำวัน คำว่าการแท้งมักจะหมายถึงการทำแท้ง (604-2) มากกว่าที่หมายความว่าการแท้งเอง (604-1)
  Abortion, n. - abort, v.t. or v.i. - abortifacient, adj. used as n.: capable of inducing abortion. - abortionist, n.: a person who performs abortions. In everyday language, the term abortion often takes the meaning of induced abortion (604-2), as opposed to spontaneous abortion (604-1).
 • คนทำแท้ง คือบุคคลที่ประกอบการทำแท้ง ในภาษาพูดประจำวัน คำว่าการแท้งมักจะหมายถึงการทำแท้ง (604-2) มากกว่าที่หมายความว่าการแท้งเอง (604-1)
  Abortion, n. - abort, v.t. or v.i. - abortifacient, adj. used as n. : capable of inducing abortion. - abortionist, n. : a person who performs abortions. In everyday language, the term abortion often takes the meaning of induced abortion (604-2), as opposed to spontaneous abortion (604-1).
 • ในระหว่างการตรวจสอบไม่เพียง แต่เป็นสาเหตุของการทำแท้งที่เกิดขึ้นเองเท่านั้น แต่จะมีการประเมินสถานะของระบบสืบพันธุ์เพื่อป้องกันการปรากฏตัวของอาการดังกล่าวในภายหลัง
  During the examination, not only the causes of spontaneous abortion are established, but the state of the reproductive system is evaluated for the subsequent prevention of the appearance of such a condition.
ความหมาย
  คำนาม
 • a natural loss of the products of conception
  ชื่อพ้อง: miscarriage, stillbirth,