เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sputter แปล

สัทอักษรสากล: [ 'spʌtə ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: sputtered   อดีตกาลสมบูรณ์: sputtered   พหูพจน์: sputters   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: sputtering   
"sputter" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vi. ดังกึกๆ กักๆ
  2) vi. ถ่มน้ำลาย
  ชื่อพ้อง: expectorate, spit
  3) vi. พูดละล่ำละลัก
  ชื่อพ้อง: stammer, stutter
  4) vi. เสียงดังปะทุเป็นพักๆ
  5) n. การพูดละล่ำละลัก
  ชื่อพ้อง: stammer, splutter
  6) n. สิ่งที่สำลักออกมา
 • sputter out    phrase. v. (เครื่องจักร) ค่อยๆหยุดทำงาน ชื่อพ้อง: splutter out
 • sputnik v covid-19 vaccine    วัคซีนโควิด-19 สปุตนิกวี
 • sputnik v    TM สปุตนิก 5
 • sputnik crisis    วิกฤตการณ์สปุตนิก
 • sputtering    การเปิดขวดดังป๊อก
 • sputnik 2    สปุตนิก 2
 • sputteringly    กระอึกกระอัก ติดๆ ขัดๆ ละล่ําละลัก
 • sputnik 1    ดาวเทียมสปุตนิก 1
 • sputum    n. เสมหะ
ประโยค
 • เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก!
  Just standin' there sputtering' like a doodlebug!
 • เทคโนโลยี DC แมกนีตรอนสปัตเตอริง + การชุบอาร์คแคโทด
  TECHNOLOGY DC magnetron sputtering + Cathodic arc plating
 • +การทำของออกไซด์เป็นไปได้( ปฏิกิริยาสปัตเตอริง)
  Oxide coatings can be sputtered (reactive sputtering)
 • เทคโนโลยี การชุบอาร์ก + แมกนีตรอนสปัตเตอริง + ไอออน
  TECHNOLOGY arc plating + magnetron sputtering + ion source
 • คุณภาพสูงสปัตเตอร์เป้าหมายการจำหน่ายในประเทศจีน
  High Quality Sputtering Targets Supplier in C...
 • สายการผลิตเคลือบแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบต่อเนื่อง
  Continuous Magnetron Sputtering Coating Production Line
 • คุณภาพสูงสปัตเตอร์เป้าหมายการจำหน่ายในประเทศจีน
  High Quality Sputtering Targets Supplier in China
 • ล้อรถ, กระจกรถยนต์, เงินและทองทับถม, เครื่องมือแพทย์
  Car Wheel Rims, Car Mirrors, Silver And Gold Sputtering Deposition, Medical Instrument
 • สายการผลิตเคลือบแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบต่อเนื่อง
  Anti-reflection conductive film continuous magnetron sputtering production line
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เป้าหมายสเปรย์สำหรับเคลือบ
  Home > Products > Sputtering targets for coating
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • an utterance (of words) with spitting sounds (as in rage)
  ชื่อพ้อง: splutter,

 • the noise of something spattering or sputtering explosively; "he heard a spatter of gunfire"
  ชื่อพ้อง: spatter, spattering, splatter, splattering, splutter, sputtering,

 • คำกริยา
 • spit up in an explosive manner
  ชื่อพ้อง: splutter, spit out,

 • cause to undergo a process in which atoms are removed; "The solar wind protons must sputter away the surface atoms of the dust"

 • utter with a spitting sound, as if in a rage
  ชื่อพ้อง: splutter,

 • climb awkwardly, as if by scrambling
  ชื่อพ้อง: clamber, scramble, shin, shinny, skin, struggle,

 • make an explosive sound; "sputtering engines"