เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

squeamishness แปล

การออกเสียง:
"squeamishness" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความรู้สึกวิงเวียน
 • squeamish    adj. ตกใจง่าย
 • squealer    สาย คนทรยศ หมู หมูตอน หมูเลี้ยง สุกร หมูขุน
 • squeegee    n. ลูกกลิ้งยาวสำหรับกวาดน้ำส่วนเกินออก
 • squeal    1) n. เสียงร้องแหลม ชื่อพ้อง: scream, wail, yowl 2) vi. ร้องเสียงแหลม ชื่อพ้อง: scream, screech, wail 3) vi. แจ้งเบาะแส (คำสแลง) ที่เกี่ยวข้อง: เปิดเผยข้อมูลแก่ตำรวจ ชื่อพ้อง: confess
 • squeezability    สภาพอัดได้
 • squeaky clean    sl. สะอาดมาก
 • squeeze    1) vt. คั้น ที่เกี่ยวข้อง: บีบ, เค้น, รีด ชื่อพ้อง: crush, press, squash 2) vt. โอบกอด ที่เกี่ยวข้อง: กอด ชื่อพ้อง: embrance, clasp, hug 3) vi. ขูดรีด ที่เกี่ยวข้อง: รีดไถ, บีบบังคับ
 • squeaky    adj. ซึ่งร้องเสียงแหลม
 • squeeze a tear    v. บีบน้ำตา [bīp nām tā]
ประโยค
 • ให้เป็นนิสัยของคุณเลยสำหรับเรื่องขี้แย
  Given your propensity for squeamishness,
 • ให้นิสัยของคุณสำหรับความขี้แยเลย
  Given your propensity for squeamishness,
 • หยุดนะ ในนามของ กบว. แห่งอเมริกา
  Stop in the name of American squeamishness!
 • เวลาและสถานที่มันมีอยู่ในทุกที่ และเราจะไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือ ถ้าหากเราต้องให้เด็กๆ แสดงอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสม
  There's a time and a place for everything, and squeamishness about what we want our children exposed to is not the same as bigotry.