เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

steadily แปล

สัทอักษรสากล: [ 'stedili ]  การออกเสียง
"steadily" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adv.
  - เขม็ง [kha meng]
  - โดยสม่ำเสมอ [dōi sa mam sa moē]
  - ระรี่ [ra rī]
  - ระเรื่อย
 • blow steadily    v. exp. พัดฉิว [phat chiu]
 • flow steadily    v. exp. ไหลระรี่ [lai ra rī]
 • steadily and regularly    สม่ําเสมอ คงเส้นคงวา เสมอต้นเสมอปลาย
 • blow gently but steadily    ชวย ระชวย โชย
 • steadfastness    ['stedfɑːstnəs] n. ธิติ [thi ti]
 • steadfastly    อย่างมั่นคง อย่างมุ่งมั่น อย่างเหนียวแน่น อย่างไม่ยินยอม อย่างตั้งใจ โดยไม่ยืดหยุ่น อย่างไม่ประนีประนอม อย่างแน่วแน่
 • steadfast    adj. แน่นอน ที่เกี่ยวข้อง: แน่วแน่
 • steadiness    ['stedɪnəs] n. เสถียรภาพ [sa thīen ra phāp]
 • stead    n. ตัวแทน
 • steady    adj. มั่นคง ที่เกี่ยวข้อง: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน ชื่อพ้อง: cool, poised, steadfast
 • std    โรคผู้หญิง กามโรค
 • steady a boat    v. exp. ขืนเรือ [kheūn reūa]
ประโยค
 • เรามีวินัย เราทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคง
  We are disciplined, we act quickly and steadily.
 • ระบบทั้งหมดทำงานอย่างสม่ำเสมอและมีเสียงรบกวนต่ำ
  The whole system is running steadily with low noise.
 • การใช้พลังงานของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  The world’s energy consumption is steadily increasing and will continue this trend throughout the next decades.
 • 5) เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีการบำรุงรักษา
  5) Machine run steadily, no maintenance.
 • ๓.) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีกำไรอย่างเหมาะสม
  Turnover steadily growth with proper benefit.
 • อุปกรณ์เก็บพลังงานกลับมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
  The power storage device returns steadily and quickly.
 • สมองของลูกน้อยได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่?
  Does your child’s brain grow steadily?
 • 12 ทั้งระบบมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับเสียงต่ำ
  12 The whole system is running steadily with low noise.
 • มูลนิธิได้มีการขยายการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอทุกปี
  The foundation has been expanding its operations steadily each year.
 • กลไกการขัดขวางถนนทำงานได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
  Road Scarifying Machine Unique frame mechanism,work steadily and move conveniently.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • at a steady rate or pace; "his interest eroded steadily"

 • in a steady manner; "he could still walk steadily"
  ชื่อพ้อง: steady, steady,

 • at a steady rate or pace; "his interest eroded steadily"

 • in a steady manner; "he could still walk steadily"
  ชื่อพ้อง: steady, steady,