เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

stroller แปล

สัทอักษรสากล: [ 'strəulə ]  การออกเสียง
"stroller" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. รถเข็นเด็ก
  ชื่อพ้อง: baby carriage, pushcart
  2) n. คนที่เดินเล่น
  ที่เกี่ยวข้อง: คนเดินทอดน่อง ชื่อพ้อง: walker, wanderer
  3) n. นักแสดงเร่ (คำโบราณ)
  ชื่อพ้อง: itinerant actor
  4) n. คนจรจัด (คำโบราณ)
  ที่เกี่ยวข้อง: คนเร่ร่อน ชื่อพ้อง: vagrant
 • stroll on    sl. คำอุทานเมื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อ
 • stroll about for pleasure    เที่ยวไปเล่นไป
 • strolling    ซึ่งสามารถเดินได้
 • stroll about for festival    เที่ยวงาน
 • stroma    ส่วนพยุง โครง สโตรมา
 • stroll about    v. เตร่ [trē]
 • stromateid    ปลาบัตเตอร์ฟิช
 • stroll    1) vi. เดินเล่น ที่เกี่ยวข้อง: เดินทอดน่อง ชื่อพ้อง: promenade, ramble, wander 2) vt. เดินเล่น ที่เกี่ยวข้อง: เดินทอดน่อง ชื่อพ้อง: promenade, ramble, wander 3) n. การเดินเล่น ที่เกี่
 • stromateid fish    ปลาบัตเตอร์ฟิช
ประโยค
 • ผมหมายถึงแม่ประเภทไหนกัน ที่ทิ้งรถเข็นไว้แบบนั้น
  I mean, what kind of a mother leaves a stroller?
 • อยากอธิบายแผนชั่วเรื่องรถเข็นเด็กขโมยของมั้ย
  Do you want to tell us more about the baby stroller scam?
 • รถเข็นเด็กน้ำหนักเบา,รถเข็นเด็กสายรัด,รถเข็นเด็ก
  Light Weight Stroller,Harness Baby Stroller,Baby Stroller
 • รถเข็นเด็กทารกที่วางแก้วที่มีสีสันลูกบาศ์กสากล ...
  Baby stroller colorful cup holder, universal cu...
 • หลายสีสุนัขสัตว์เลี้ยงรถเข็น, รถเข็นสัตว์เลี้ยง ...
  Multiple Colors pet stroller dog, pet strollers...
 • ทางเดินสำหรับรถเข็นเด็กและเก้าอี้เข็นผู้พิการ
  Wheelchair and stroller accessible
 • ผ้ากันฝนพลาสติกกันฝนพีวีซีพลาสติกใสสำหรับเด็ก
  Waterproof Clear Plastic PVC Baby Stroller Rain Cover
 • ไม่มี รถเข็นคนพิการ รถเข็นทารก สัมภาระเพิ่มเติม
  Nothing Wheelchair Stroller Extra Baggage
 • ทางเข้าหลัก (ฝั่งจุดบริการเช่ารถเข็นเด็กและรถเข็น)
  Main Entrance (On the side of Stroller & Wheelchair Rentals)
 • รถเข็นเด็กทารกที่มีน้ำหนักเบาพร้อมพื้นที่จัดเก็บ
  Lightweight Baby Stroller with Storage Area
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย