เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

such แปล

สัทอักษรสากล: [ sʌtʃ, sətʃ ]  การออกเสียง
"such" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. เช่นนี้
  ที่เกี่ยวข้อง: เช่นนั้น ชื่อพ้อง: of the kind, of the sort
  2) adj. มาก
  ที่เกี่ยวข้อง: เหลือเกิน ชื่อพ้อง: so extreme, so much
  3) adv. อย่างมาก
  ที่เกี่ยวข้อง: มาก ชื่อพ้อง: extremely, very
  4) pron. บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้
  ที่เกี่ยวข้อง: บุคคลหรือสิ่งเช่นนั้น ชื่อพ้อง: this, that, such a thing
 • succuss    vt. เขย่าตัวคนไข้เพื่อดูว่ามีของเหลวระหว่างปอดและผนังทรวงอก ชื่อพ้อง: shake up
 • succus    สารน้ำคัดหลั่ง น้ำหลั่ง
 • such a    เฉกเช่น
 • succumbing    n. - การยอมจำนน [kān yøm jam non] - การยอมแพ้ [kān yøm phaē]
 • such a thing    บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้ บุคคลหรือสิ่งเช่นนั้น
 • succumb to one's passion    v. ตบะแตก [ta ba taēk]
 • such as    adj. อย่างเช่น ที่เกี่ยวข้อง: อาทิ, ได้แก่ ชื่อพ้อง: for example, for instance
 • succumb to    1) phrase. v. ยอมตาม ที่เกี่ยวข้อง: ยอมจำนน 2) phrase. v. ป่วยด้วย (โรค)
 • such as a box of paper clips    กล่อง
ประโยค
 • ฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณเคยเป็นนักกีฬาได้ขนาดนั้น
  I didn't know you were such a jock.
 • ถ้างั้นคุณมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟได้ยังไงคะ?
  Then how did you become such a coffee expert?
 • แล้วเขาแสดงฉากบู๊ที่น่าประทัยใจนั่นได้ยังไงล่ะ?
  But where did such touching action come from?
 • มันยากมากที่จะซื้อม้าที่คุณต้องการในออสเตรเลีย
  This horse from Australia has been such a difficult purchase.
 • เราอยากได้ข้อมูลที่ เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ ๆ นี้
  For us to profile in such a short period of time.
 • คุณอาจสงสัยว่าเขากลายมาเป็นปีศาจร้ายได้อย่างไร
  You may ask how such a monster came to be,
 • อ๋อ ใช่สิ เพราะพอร์เตอร์เนี่ย มีตาเฉียบแหลมนี่นะ
  Oh, yeah, 'cause Porter has such a keen eye for design.
 • การเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร
  Changing for other people isn't such a big deal.
 • ส่วนเธอก็ไปฝึกหัดการมีเซกส์แบบตันตระที่หิมาลัย
  And she has such a pretty little neck, too.
 • แล้วคุณจะจัดการกับความริษยาเหล่านั้นได้อย่างไร
  How do you deal with such jealousy?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich people!"

 • to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich people!"

 • คำคุณศัพท์
 • of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty"