เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

suicide แปล

สัทอักษรสากล: [ 'sjuisaid ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: suicided   อดีตกาลสมบูรณ์: suicided   พหูพจน์: suicides   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: suiciding   
"suicide" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การฆ่าตัวตาย
  ที่เกี่ยวข้อง: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง ชื่อพ้อง: self-murder, self-slaughter
  2) n. ผู้ที่ทำลายผลประโยชน์ของตนเอง
  ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ที่ทำลายอนาคตตนเอง ชื่อพ้อง: self-destruction
  3) vt. ฆ่าตัวตาย
  ชื่อพ้อง: kill oneself
 • assisted suicide    การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ การุณยฆาต การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด
 • commit suicide    1. v. - ฆ่าตัวเอง [khā tūa ēng] - ปลงชีวิต [plong chī wit] 2. v. exp. - ฆ่าตัวตาย [khā tūa tāi] - ปลงชีพ [plong chīp]
 • contemplate suicide    v. คิดสั้น [khit san]
 • copycat suicide    การฆ่าตัวตายเลียนแบบ
 • forced suicide    การบังคับให้ฆ่าตัวตาย
 • prevent suicide    v. exp. ป้องกันการฆ่าตัวตาย [pǿng kan kān khā tūa tāi]
 • suicide (wrestling)    ซุยไซด์
 • suicide attempt    n. exp. การพยายามฆ่าตัวตาย [kān pha yā yām khā tūa tāi]
 • suicide belt    n. exp. เข็มขัดระเบิด [khem khat ra boēt]
 • suicide bomber    n. exp. ระเบิดพลีชีพ [ra boēt phli chīp]
 • suicide bombing    n. exp. เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย [hēt ra boēt khā tūa tāi]
 • suicide mission    ภารกิจระเบิดฆ่าตัวตาย ภารกิจระเบิดพลีชีพ
 • suicide note    พินัยกรรม หนังสือพระคัมภีร์
 • suicide pact    ข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรม
 • suicide prevention    n. exp. การป้องกันการฆ่าตัวตาย [kān pǿng kan kān khā tūa tāi]
ประโยค
 • ไม่แต่ฉันได้เห็นลูกกระสุนปืนก่อนนักวิทยาศาสตร์
  No, but I've seen gunshot suicides before.
 • ดูเหมือนว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่เธอฆ่าตัวตาย
  It seems like it wasn't an accident but a suicide.
 • ฉันไม่อยากจะเชื่อ ทำไมเธอไม่บอกฉันว่ามี จ.ม. ลาตาย
  I can't believe you didn't tell me there was a suicide note.
 • ให้ช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในการฆ่าตัวตาย
  To help a terminally-ill patient commit suicide.
 • ทำไมเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐ ถึงสนใจคดีฆ่าตัวตาย
  Why would Federal Investigators be interested in a suicide?
 • ตอนนี้ค่อยมาคิดบัญชีกับฉันหรอ รนหาที่ตายนี่หว่า!
  Now you're committing suicide.
 • มือระเบิดพลีชีพเกือบจะฆ่า รองประธานาธิบดีวอลเดน
  Suicide bomber almost blew up Vice President Walden.
 • มากกว่าจะเผชิญกับการฆ่าตัวตาย ที่น่าเศร้าของเธอ
  Than to face how tragic her suicide really was.
 • แต่ขอย้ำว่าผมจะไม่สนับสนุน การทำกรุณายฆาตของหมอ
  I will not be supporting doctor-assisted suicide. There you have it, folks.
 • ฉันว่าเฟคนนั้นของเธอบริสุทธิ์ นักเดินเชือกไม่มี
  I think your suicide Fae is innocent. The tightrope walker had a complete depletion
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of killing yourself; "it is a crime to commit suicide"
  ชื่อพ้อง: self-destruction, self-annihilation,

 • a person who kills himself intentionally
  ชื่อพ้อง: felo-de-se,