เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sundown แปล

สัทอักษรสากล: [ 'sʌndaun ]  การออกเสียง
"sundown" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เวลาพระอาทิตย์ตก
  ที่เกี่ยวข้อง: ยามอาทิตย์อัสดง ชื่อพ้อง: evening, sunset คำตรงข้าม: sunrise
 • sundog    ภาพเงาดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เทียม วงแสงสว่างบนวงกลดดวงอาทิตย์
 • sundial    n. นาฬิกาแดด ชื่อพ้อง: timepiece
 • sundowner    เครื่องดื่มสำหรับชมพระอาทิตย์ตกดิน
 • sundew family    วงศ์หยาดน้ำค้าง
 • sundress    ชุดสําหรับใส่เดินชายหาด ชุดชายหาด
 • sundew    n. ต้นพืชขนาดเล็กจำพวก Drosera
 • sundried    ตากแห้ง
 • sunderland afc    TM ซันเดอร์แลนด์
 • sundries    n. ผลไม้ตากแห้ง
ประโยค
 • เรามีเวลาจนกว่าพระอาทิตย์ตกดิน ที่จะนำเข็มทิศมา
  We have until sundown to bring her the compass.
 • ผมไม่ได้จากสุสานเลย จนกว่าหลังอาิทิตย์ตกดิน บาย
  I didn't leave the cemetery until after sundown. Bye.
 • มีอะไรผิดเหรอ หากินก่อนพระอาทิตย์ตก ประหยัดเงิน
  Like there's something wrong with eating before sundown or saving money.
 • บางทีเราไม่ควรรอ จนกว่าพระอาทิตย์จะตกเพื่อฝังมัน
  Maybe we shouldn't wait until sundown to bury it.
 • ฉันคาดว่าเราจะทำให้สิบไมล์โดย พระอาทิตย์ตกดิน
  I expect we'll make ten miles by sundown.
 • คุณบอกว่าฉันมาสาย ควรจะมานี้ก่อนพระอาทิตย์ตก
  You tell I was late. Supposed to be here before sundown.
 • ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  ยามเย็น Love at Sundown _ Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej
 • พวกเขาจะตายตอนพระอาทิตย์ตก โว้ เราไม่ต้องได้รับเชิญ
  They'll be dead by sundown. Wow. We didn't have to be invited in.
 • กลุ่มนี้ยังไม่ถึงเวลาออกจากไข่จนกว่าพระอาทิตย์จะตก
  This unit isn't scheduled to hatch till sundown.
 • รอจนพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าเราไม่สามารถทำให้ การ สื่อสาร,
  Wait till sundown.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the time in the evening at which the sun begins to fall below the horizon
  ชื่อพ้อง: sunset,