เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

telegram แปล

สัทอักษรสากล: [ 'teligræm ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: telegrammed   อดีตกาลสมบูรณ์: telegrammed   พหูพจน์: telegrams   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: telegramming   
"telegram" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. โทรเลข
  ชื่อพ้อง: wire cable, telegraphic message
 • letter telegram    โทรเลข
 • overseas telegram    โทรเลข
 • send a telegram    1. v. - ตีสาย - ตีสายตะแล็ปแก็ป 2. v. exp. ส่งโทรเลข [song thō ra lēk]
 • telegram (software)    เทเลแกรม
 • telegram [tm]    TM เทเลแกรม
 • zimmermann telegram    โทรเลขซิมแมร์มันน์
 • telegnosis    การมองเห็นเหตุการณ์ในอีกสถานที่
 • telefónica    เตเลโฟนิกา
 • telefilm    ภาพยนตร์โทรทัศน์
 • telefax    n. โทรสาร [thø ra sān]
 • telegraph    1) n. ระบบการส่งโทรเลข ชื่อพ้อง: electric telegraph, wireless, radio telegraph 2) vi. ส่งโทรเลข ที่เกี่ยวข้อง: ส่งสัญญาณทางไกล ชื่อพ้อง: wire, flash 3) vt. ส่งโทรเลข ที่เกี่ยวข้อง: ส่
 • telefacsimile    n. โทรสาร [thø ra sān]
 • telegraph form    แบบฟอร์มโทรเลข
ประโยค
 • ได้รับโทรเลขจากเธอ หนึ่งวันก่อนเครื่องถูกยิงตก
  Got a telegram from her the day before I got shot down.
 • งั้นต้องเป็นคุณกรีนแน่ ที่ยิงคนร้องเพลงโทรเลข
  So, it must have been Mr. Green who shot the singing telegram.
 • บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / ชุดสติ๊กเกอร์ภายในออก
  Home / Telegram Stickers / Inside Out Stickers Set
 • โทรเลขเว็บที่รวดเร็วและง่ายต่อการส่งข้อความฟรี
  Telegram Web Fast and Free Easy Messaging
 • บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / บอลลีวูดสติ๊กเกอร์ชุด
  Home / Telegram Stickers / Bollywood Stickers Set
 • ไม่มีเกมชีวิตสติ๊กเกอร์ชุด _ สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข
  No Game No Life Stickers Set _ Telegram Stickers
 • ฉันขอโทษ พวกเขาไม่น่าส่งโทรเลขไปเพราะแค่ไข้หวัดเลย
  I'm sorry They didn't need to send a telegram just for a cold
 • ความรักเรื่องสติ๊กเกอร์ชุด _ สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข
  Love Story Stickers Set _ Telegram Stickers
 • บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / อาหารแบนสติ๊กเกอร์ชุด
  Home / Telegram Stickers / Flat Food Stickers Set
 • กระต่ายบูดรักสติ๊กเกอร์ชุด _ สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข
  Spoiled Rabbit Love Stickers Set _ Telegram Stickers
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a message transmitted by telegraph
  ชื่อพ้อง: wire,