เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

terminable แปล

สัทอักษรสากล: [ 'tə:minəbl ]  การออกเสียง
"terminable" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. อาจสิ้นสุดลง
  ที่เกี่ยวข้อง: ยุติลงได้, มีระยะเวลากำหนด ชื่อพ้อง: finite
 • termiculite    วัสดุกันร้อนชนิดหนึ่ง เวอมิคูไลท์
 • termes    สกุลเตอร์เมส
 • terminably    จนถึงที่สุด ถึงไหนถึงกัน
 • termal pollution    n. exp. มลพิษอุณหภาพ [mon la phit un ha phāp]
 • terminal    1) adj. ปลาย ที่เกี่ยวข้อง: สิ้นสุด, จบ, ท้าย, สุดท้าย ชื่อพ้อง: concluding, final 2) adj. ที่อยู่ในขั้นร้ายแรง ที่เกี่ยวข้อง: ที่อยู่ในระยะสุดท้าย, ที่อยู่ในขั้นที่ ไม่สามารถรักษาได้ ชื่อ
 • termal conductivity    (การเชื่อม) คุณสมบัติในวัตถุที่สามารถจะนำความร้อนได้ทันที
 • terminal 21    TM - เทอร์มินอล 21 - เทอร์มินอล ทเวนตีวัน
 • termagent    1) n. หญิงดุร้าย ที่เกี่ยวข้อง: หญิงที่มีอารมณ์ร้าย ชื่อพ้อง: virago 2) adj. รุนแรง ที่เกี่ยวข้อง: ปั่นป่วน, อารมณ์ร้าย, ดุร้าย
 • terminal adapter    เทอร์มินัลอะแดปเตอร์
ประโยค
 • ยกเลิกได้ตลอดเวลา
  terminable at any time
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • capable of being terminated after a designated time; "terminable employees"; "a terminable annuity"