เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

thai version of the game of jacks. แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  หมากเก็บ [māk kep]
 • thai     1) n. คนไทย ที่เกี่ยวข้อง: ชาวไทย 2) n. ภาษาไทย 3) adj.
 • thai version     n. exp. ฉบับภาษาไทย [cha bap phā sā Thai]
 • version     1) n. เรื่องราว ที่เกี่ยวข้อง: เรื่องเล่า ชื่อพ้อง: report, tale,
 • the game     เดอะ เกม
 • game     1) n. กีฬา ที่เกี่ยวข้อง: การละเล่น, การแข่งขัน, เกม ชื่อพ้อง:
 • jacks    หมากเก็บ
 • [thai version of the ramayana]    n. prop. รามเกียรติ์
 • [kind of thai children's game]    n. กาฟักไข่ [kā fak khai]
 • [thai children's game]    n. จูงนางเข้าห้อง [jūng nāng khao hǿng]
 • [thai traditional game]    n. exp. - อีขีดอีเขียน - อีตัก
 • a thai ball game    เซปักตะกร้อ เซปัก
 • thai backgammon-like game    n. สกา [sa kā]
 • thai game shows    เกมโชว์ไทย
 • thai traditional children's game    n. exp. การละเล่นของเด็กไทย [kān la len khøng dek Thai]
 • thai traditional game    n. exp. การละเล่นพื้นบ้านของไทย [kān la len pheūn bān khøng Thai]