เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

the accused denied everything แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  จำเลยให้การปฏิเสธ [jam loēi hai kān pa ti sēt]
 • the accused     จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • accused     1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted,
 • everything     1) pron. ทุกสิ่งทุกอย่าง 2) pron. สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด
 • be accused    1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • be accused (with)    v. exp. ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • everything there is    X ประดามี [pra dā mī]
 • with everything    X พร้อมมูล [phrøm mūn]
 • access denied    v. exp. ห้ามเข้า [hām khao]
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • be wrongly accused    v. exp. ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • justice delayed is justice denied    ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม
 • almost everything    adv. แทบทุกอย่าง [thaēp thuk yāng]
 • everything at once    เอเวอรีติงแอทวันซ์
 • everything but the girl    เอฟรีทิงบัทเดอะเกิร์ล