เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

therapeutic abortion แปล

การออกเสียง:
"therapeutic abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การทำแท้งเพื่อรักษา
 • therapeutic     adj. เกี่ยวกับการรักษาโรค ที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการบำบัดโรค
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • therapeutic cloning    n. exp. การโคลนนิงเพื่อการรักษา [pheūa kān rak sā]
 • therapeutic diets    อาหารโรงพยาบาล อาหารเพื่อรักษาโรค โภชนาการสุขภาพ โภชนาการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ โภชนาการคลินิก อาหารเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ
 • therapeutic index    n. exp. ดัชนีการรักษา [dat cha nī kān rak sā]
 • therapeutic ratio    n. exp. ดัชนีการรักษา [dat cha nī kān rak sā]
 • therapeutic substances    สารที่มีฤทธิ์รักษาโรค ยา สารเคมีที่ใช้รักษาโรค เภสัชภัณฑ์ ยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ เวชภัณฑ์
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
ความหมาย
  คำนาม
 • a legally induced abortion for medical reasons (as when the mother''s life is threatened)